logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Pojednanie nie zostało zakończone

Środa, 18 listopada 2015 (20:15)

Aktualizacja: 18 listopada 2015 (23:22)

Dzisiaj we Wrocławiu, gdzie duszpasterzował przed laty autor orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich ks. kard. Bolesław Kominek, oraz równocześnie w Berlinie otwarto okolicznościową wystawę „Pojednanie in progress”.

Pokazane na planszach dokumenty, zdjęcia uświadamiają zwiedzającym, że proces pojednania, ze względu chociażby na pojawiające się w obecnych czasach konflikty, w naszych wzajemnych relacjach, stosunkach, nie został jeszcze zakończony.

W uroczystości otwarcia wrocławskiej wystawy uczestniczyli m.in.: prof. Krzysztof Szczerski, minister z Kancelarii Prezydenta RP, metropolici: katowicki – ks. abp Wiktor Skworc i wrocławski – ks. abp Józef Kupny, oraz ordynariusz diecezji Goerlitz ks. bp Wolfgang Ipolt.  

Otwierając uroczystość, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor podkreślił, że to orędzie zmieniło dzieje Europy. Wskazał, iż ekspozycja akcentuje szczególną rolę w Kościoła w tym pojednaniu, które było potrzebne ze względu na okrucieństwa II wojny światowej.

W specjalnym przesłaniu odczytanym przez ministra Krzysztofa Szczerskiego prezydent RP Andrzej Duda podkreślił m.in., że wystosowane pół wieku temu orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci to jeden z najważniejszych symboli na drodze pojednania między naszymi narodami.

„Bardzo się cieszę, że jubileusz 50. rocznicy tego przełomowego wydarzenia  odbija się tak szerokim echem zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz w wymiarze europejskim. To dobrze, że pamięć o orędziu jest kultywowana po obu stronach Odry, że wspólnie chcemy zaprezentować pojednanie polsko-niemieckie jako źródło inspiracji  także dla innych narodów. List polskich biskupów budzi niezmiennie podziw swoją głębią duchową, odwagą. Nadal czyta się go z prawdziwym przejęciem. Największą siłę oddziaływania miał w tym orędziu jego wymiar duchowy i moralny” – napisał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wskazał dalej, że osiągnięcia w pojednaniu Narodu Polskiego i niemieckiego są dzisiaj jednoznacznym potwierdzeniem słuszności tego orędzia i słów wypowiadanych w tej kwestii przede wszystkim przez Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Trzeba je rozumieć także i w ten sposób, że tylko polityka  oparta na wartościach może być skuteczna i trwała.

Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc zwrócił  w swoim wystąpieniu uwagę, że ks. kard. Kominek był kapłanem archidiecezji katowickiej, która świętuje w tym roku jubileusz 90-lecia swojego powstania. Ksiądz kardynał Kominek doświadczył w swoim życiu dwóch państwowych granic polsko-niemieckich, z roku 1939 i 1945. Ale zapewnie najbardziej dramatycznym dla niego przeżyciem było doświadczenie tej granicy, którą buduje nienawiść między ludźmi. I pewnie zastanawiał się nad tym, jak tę granicę przekroczyć.

– Chodzi o przebaczenie, które jest zapisane na jej kartach, bo Chrystus nakazuje przebaczać 77 razy – mówił ks. abp Skworc.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że dzięki temu listowi poznaliśmy także wartość i moc słowa napisanego, wypowiedzianego. Ono może zmieniać rzeczywistość, kształtować ją i przemieniać. My dzisiaj jesteśmy dziedzicami tamtego wydarzenia i tego całego procesu, który przyniósł tak dobre, błogosławione owoce dla naszych narodów i całej Europy. Chcemy być świadkami tego, że pojednanie jest możliwe, że słowa „ prosimy o przebaczenie” mogą być przyjęte, że przebaczenie może być udzielone.

– Życzę, aby te rocznicowe obchody przyczyniły się , aby rozszerzały się postawy pojednania  i żeby na całym świecie, w całej ludzkiej rodzinie dominowała kultura pojednania – zakończył swoje wystąpienie ks. abp Skworc.

Wrocławską wystawę można zwiedzać w miejscowym ratuszu do 17 stycznia br.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl