logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Za Polskę

Czwartek, 21 stycznia 2016 (03:16)

Siłą Polski jest modlitwa. Tak było zawsze w naszej historii. Krucjata modlitewna ma moc nieporównanie większą niż armie i sojusze.

 

Przełomowy czas, w jakim znalazła się dziś Polska, wymaga zwrócenia się z ufnością do Pana Boga i Najświętszej Maryi Panny. Aby nasza Ojczyzna mogła w pełni odzyskać wolność zewnętrzną i wewnętrzną, przezwyciężyć piętrzące się zagrożenia, a także wypełnić Boży plan wobec naszego Narodu, musimy podjąć wielki szturm do Nieba. Dlatego rozpoczynamy dziś nowennę, przyzywając pomocy Anioła Stróża Polski, opiekuna i orędownika naszej Ojczyzny.

W poszczególne dni będziemy zanosić prośby o ratunek we wszystkim, co sprzeciwia się katolickiej tożsamości Narodu. Będziemy błagać o wybaczenie grzechów Polaków, przede wszystkim aborcji, pijaństwa i innych nałogów, które wstrzymują przygotowane dla nas łaski. Będziemy modlić się, by Anioł Stróż Polski stanął w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą fizycznie i duchowo zniszczyć nasz Naród. Którym nie zależy na Polsce silnej Bogiem, rodziną i dobrymi obyczajami, kwitnącej dziećmi, ale rozbitej, skłóconej, zdemoralizowanej przez złe ustawy.

Modlitwą otoczymy kapłanów, którzy dziś są szczególnie mocno atakowani przez moce ciemności. Będziemy błagać o łaski potrzebne rządzącym, by zgodnie z wolą Bożą i prawym sumieniem kierowali sprawami Ojczyzny. Polecimy Panu Bogu rodziny i małżeństwa, prosząc, by umacniał ich wzajemną miłość i wierność.

Wspólną modlitwą za wstawiennictwem Anioła Stróża Polski obejmujemy też „Nasz Dziennik”.

Nowennę zakończymy w piątek, 29 stycznia, w dniu narodzin dla Nieba bł. Bronisława Markiewicza, orędownika kultu Anioła Stróża i w przeddzień jego wspomnienia liturgicznego. 29 stycznia to również dzień powstania „Naszego Dziennika”. Wspólnie z naszymi Czytelnikami już 18 lat służymy poprzez słowo temu samemu celowi, który przyświecał bł. Markiewiczowi: moralnego odrodzenia naszego Narodu w duchu wierności Panu Bogu i Kościołowi. Niech Anioł Stróż rozpala w nas coraz większą miłość dla sprawy Chrystusa i Jego Matki.

 


 

Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

 

Modlitwa wstępna Boże nieskończenie dobry, Ty, który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi Polskiemu tej łaski, o którą Cię, Ojcze Niebieski, w tej Nowennie gorąco prosimy…

Ty zaś, Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Dzień pierwszy Rozważanie

Kiedy Bóg przez Mojżesza wyprowadził Hebrajczyków z niewoli egipskiej, dał im św. Michała Archanioła za Księcia i Przewodnika w drodze do ziemi obiecanej, jak mówi o tym prorok Daniel: „Michał, wielki Książę, który jest Opiekunem dzieci twego narodu” (Dn 12,1; por. 10,21). Dając narodowi izraelskiemu św. Michała Archanioła za Opiekuna, Bóg powiedział: „Oto Ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie” (Wj 23,20-22). Stwierdza to Mojżesz, który wysyłając posłów do króla Edomu, kazał mu powiedzieć: „Wołaliśmy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał Anioła, który nas wyprowadził z Egiptu” (Lb 20,16).

Każdy naród jest powołany przez Boga, aby wychodząc z niewoli grzechu i szatana, doszedł do ziemi obiecanej – do nieba. Również nasz Naród Polski, przeszło tysiąc lat temu powołany do wyznawania wiary chrześcijańskiej, otrzymał od Boga swego Anioła Stróża. Anioł Stróż Polski, na przestrzeni wieków, wstawiał się za nami do Boga, oświecał rządzących, wspierał wszystkie dzieci naszego Narodu w ich drodze do Domu Ojca niebieskiego.

Za otrzymane przez jego wstawiennictwo oświecenia i pomoce – dziękujemy Ci, Boże, i przepraszamy za tych Polaków, którzy w zamierzchłej przeszłości, jak i teraz, opierając się natchnieniom Anioła Stróża Polski, doprowadzają nasz Naród do ruiny, rozbiorów, upadku moralnego i materialnego. Jednocześnie, nasz niebieski Opiekunie, polecamy ci w dalszym ciągu sprawy naszej Ojczyzny, rodzin, życia społeczno-kulturalnego i polityczno-ekonomicznego, aby wszystko wznosiło się na fundamencie prawa Bożego i było realizacją odwiecznego planu Boga. Amen. Modlitwa

Boże, Ojcze Wszechmogący! Jakże często na przestrzeni historii naszego Narodu lud lechicki zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk i niedostatek. Ojcze niebieski, prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru wszystkich dzieci tego Narodu, zwłaszcza najbiedniejszych, oraz były otwarte na dobro wszystkich innych narodów świata. Amen.

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj.

 

Modlitewnik autorstwa ks. Mariana Polaka CSMA i Zofii Sobieraj „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” z nowenną można kupić w księgarniach „Naszego Dziennika":
w Warszawie
al. Solidarności 83/89, tel. (22) 850 60 20
e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl
w Krakowie
ul. Starowiślna 49, tel. (12) 431 02 45
e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl
e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

Małgorzata Rutkowska

Nasz Dziennik