logo
logo

Dzień czwarty

Zdjęcie: arch. / Nasz Dziennik

Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

Niedziela, 24 stycznia 2016 (12:46)

Rozważanie

Bóg powołał Abrahama na praojca narodu izraelskiego, z którego miał się narodzić Zbawiciel świata. Sara, żona Abrahama, była niepłodną. Abraham, jak na to pozwalało ówczesne prawo, chciał zaadoptować na pierworodnego Ismaela, którego miał z niewolnicą Hagar. Po kilkunastu latach Bóg ulitował się nad Sarą. Urodziła Abrahamowi syna, Izaaka. Kiedy kilkunastoletni Ismael dokuczał małemu Izaakowi, Sara namówiła Abrahama, aby oddalił Hagar i jej syna Ismaela. Gdy Bóg potwierdził, że jest również Jego wolą, aby Izaak przyjął pierworództwo, a nie Ismael, Abraham dał Hagar bukłak z wodą, chleb i wydalił ich. Hagar błąkała się po pustyni. Zabrakło im wody. Ismael, leżąc w cieniu krzewu, umierał z pragnienia. Hagar oddaliła się, aby nie słyszeć jego jęków. Wtedy właśnie Anioł Boży pośpieszył im z pomocą i zawołał z nieba: „Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem” (Rdz 21,17). W Hagar wstąpiła nadzieja. Bóg sprawił, że znalazła studnię: ona i jej syn zostali uratowani. W ten sposób Anioł Boży, a może Anioł Stróż Arabów, którzy uważali Ismaela za swego ojca, ratując życie Ismaelowi, troszczył się również o przyszły lud arabski.

Aniołowie stoją zawsze na straży życia. Anioł oznajmił matce Samsona, iż Bóg da jej syna, który wyzwoli Izraelitów z ręki Filistynów. Również Anioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi, że jego żona pocznie syna, przyszłego Jana Chrzciciela, a Maryi Niepokalanej oznajmia, że będzie Matką Syna Bożego. We współczesnym świecie morduje się miliony nienarodzonych dzieci, także w Polsce, bo ludzie nie chcą panować nad swoimi namiętnościami.

Prośmy Anioła Stróża Polski, aby razem z Aniołami Stróżami wszystkich Polaków i dzieci poczętych w łonie swych matek oświecali nas, że poczęte życie od samego początku jest osobą ludzką, której nie można zabijać. Kto bowiem broni poczętego życia, ten opowiada się po stronie Chrystusa, który jest Życiem. Amen.

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze najlepszy, Ty wiesz, że jednym z najcięższych grzechów naszego Narodu są grzechy przeciwko życiu ludzkiemu. Boże Miłości, Boże wszelkiego dobra, Ty z matczyną troskliwością, w cudowny sposób utrzymujesz przy życiu każdą istotę przez Ciebie stworzoną. Rozpal miłość w sercach matek do wszystkich dzieci poczętych w ich łonach, aby nie dopuszczały się straszliwej zbrodni dzieciobójstwa. Chroń kaleki, chorych i starców. Aniele Stróżu Polski, stań w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą wyniszczyć duchowo i fizycznie nasz Naród. Prosimy Cię, wstaw się za Polską do Chrystusa, Pana twojego i naszego. Amen.

Ojcze nasz…

7 Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…


Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj.

Aktualizacja 24 stycznia 2016 (13:40)

Nasz Dziennik