logo
logo

Dzień piąty

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

Poniedziałek, 25 stycznia 2016 (03:21)

Rozważanie

Kiedy Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, nie przestrzegali nakazów Boga, aby nie wchodzić w przymierze z narodami pogańskimi i nie zawierać małżeństw mieszanych, ponieważ groziła im utrata wiary – Bóg napomniał ich przez swego Anioła, który im mówił: „Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście?” (Sdz 2,1-2). Słysząc to, żydzi wybuchnęli płaczem i… nie zmienili swego postępowania.

Kiedy w obecnej rzeczywistości polskiej wielu z naszego Narodu szuka fałszywych przymierzy politycznych i szybkiego wzbogacenia się kosztem deptania prawa Bożego i wartości moralnych, Ty, Aniele Stróżu Polski, przypominaj nam, że wszystko przemija i tylko Bóg pozostaje. Tak jak nam to mówił bł. Bronisław Markiewicz, wkładając w usta Anioła Polski następujące słowa: „Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!” (ks. B. Markiewicz, Bój bezkrwawy, wyd. III, Michalineum 1979, s. 54-55).

Modlitwa

Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając za wartościami materialnymi, nie tracili swych najważniejszych wartości, jakimi są wiara chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej. Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i przypominaj nam, że mamy najpierw szukać Królestwa Bożego i spełnienia świętej woli naszego Ojca w niebie, a wszystko inne będzie nam przydane. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…
7 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…


Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj.


Modlitewnik autorstwa ks. Mariana Polaka CSMA i Zofii Sobieraj „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” z nowenną można kupić w księgarniach „Naszego Dziennika:
w Warszawie
al. Solidarności 83/89, tel. (22) 850 60 20
e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl
w Krakowie
ul. Starowiślna 49, tel. (12) 431 02 45
e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl
e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

Nasz Dziennik