logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

Wtorek, 26 stycznia 2016 (03:24)

Dzień szósty

 

Rozważanie

Ciało jest narzędziem duszy nieśmiertelnej. Kiedy człowiek zapomina o Bogu, zaczyna szukać tylko przyjemności zmysłowych. Ponieważ nie chce przy tym pracować, a pieniądze są mu potrzebne na zdobywanie coraz to nowych wrażeń i doznań, zaczyna mordować, rabować, dokonywać afer bankowych, oszukiwać i kraść.

Król syryjski Seleukos IV, słysząc o skarbach świątyni jerozolimskiej, a pieniądze były mu potrzebne na prowadzenie wojny, posłał swego wielkorządcę Heliodora, aby je zabrał siłą i przywiózł do skarbca królewskiego (por. 2 Mch 3,7-40). Heliodor przyjechał z wojskiem do Jerozolimy. Mimo że arcykapłan Oniasz tłumaczył mu, iż skarby świątyni to zdepozytowane pieniądze wdów i sierot i niektórych obywateli, dumny Heliodor wszedł do świątyni wraz z żołnierzami. Było to zbezczeszczeniem świątyni Bożej, gdzie poganie nie mieli wstępu. Na obronę świątyni przybyli Aniołowie. „Ukazał się im bowiem jakiś koń przybrany najozdobniejszym czaprakiem, niosący na sobie strasznego jeźdźca. Koń rzuciwszy się gwałtownie, zawisł nad Heliodorem przednimi kopytami, a jeździec ukazał się w złotej zbroi. Ponadto ukazali się mu dwaj inni młodzieńcy o nadzwyczajnej sile, uderzającej piękności i w przepięknych szatach. Oni to stanęli z obydwu stron i bez przerwy go biczowali, zadając mu wiele uderzeń.

On zaś upadł zaraz na ziemię, a gęste ciemności go otoczyły” (2 Mch 3,25-27). To św. Michał wraz z dwoma Aniołami karali chciwość, kradzież i zbezczeszczenie świątyni. Arcykapłan Oniasz, obawiając się zemsty króla, wstawił się do Boga za nieprzytomnym Heliodorem, który przyszedł do siebie. Dwaj wysłannicy znowu zjawili się i oznajmili mu: „Wiele podziękowań złóż arcykapłanowi Oniaszowi! Dzięki niemu bowiem Pan obdarzył cię życiem. Ty zaś obity przez posłów z nieba, opowiadaj wszystkim o wielkiej mocy Bożej” (2 Mch 3,33-34).

Aniele Stróżu Polski, chłostaj chciwość Polaków, którzy zapominają, że sam Bóg jest największym skarbem. Amen.

Modlitwa

Boże nieskończenie dobry, za przyczyną Anioła Stróża Polski oświeć nas i daj zrozumienie, abyśmy nie szukali uciech doczesnych przez rozwiązłość naszego życia, ale zabiegali zawsze o zbawienie naszych dusz nieśmiertelnych. Niebieski nasz Opiekunie, chroń Polskę przed zalewem pornografii i demoralizacją dzieci i młodzieży. Wstaw się za naszym Narodem do Chrystusa, abyśmy pomni na Jego słowa, nie stali się nigdy zgorszeniem dla innych. Uproś nam to u Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

7 Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…


Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj.

Nasz Dziennik