logo
logo

Dzień siódmy

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Nowenna za przyczyną Anioła Stróża Polski

Środa, 27 stycznia 2016 (03:15)

Rozważanie

Zdrowa rodzina jest nadzieją chorego społeczeństwa. Aby była zdrowa, musi się opierać na mocy sakramentu małżeństwa. Egoizm rodziców, brak żywej wiary, brak wzajemnego zrozumienia i przebaczenia, zranienia, z którymi jako narzeczeni weszli w małżeństwo, oraz inne przeróżne uwarunkowania sprawiają rozkład życia małżeńskiego i rodzinnego. Cierpią na tym dzieci, które dorastając, wyrażają swoją agresję buntem, niszczeniem wszystkiego dookoła siebie, pijaństwem, narkomanią i nieuświadomioną zemstą za brak nieotrzymanej miłości. Niebezpieczeństwo rozpadu groziło małżeństwu św. Józefa i Maryi Niepokalanej. Choć jeszcze nie zamieszkali razem, lecz już byli małżonkami na mocy zawartej umowy. W międzyczasie Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. Możemy się domyślić, że Maryja opowiedziała wszystko Józefowi, tak jak niegdyś uczyniła to żona Manoacha (por. Sdz 13,1-7). Pomimo tego Józef dalej pozostawał w wątpliwościach. Jak ma się ustosunkować do Maryi w dalszym ich życiu małżeńskim? Prawo zwyczajowe nakazywało, aby ojciec wziął dziecko po urodzeniu i położył je na swoich kolanach i tym gestem stwierdził: to jest moje dziecko. A Józef tego uczynić nie mógł, ponieważ w rzeczywistości nie był ojcem Jezusa. Aby nie skrzywdzić Maryi, zamierzał ją potajemnie opuścić. Wtedy Anioł Pański w śnie powiedział mu: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów” (Mt 1,20-21). Dzięki oświeceniu przez Anioła Józef przyjął Maryję i bronił Jej honoru oraz dobrej sławy Jezusa.

Aniele Stróżu Polski, przez Aniołów Stróżów działaj na polskie rodziny, na Polaków i Polki, aby dochowywali wierności małżeńskiej i od Chrystusa, który jest z nimi, brali moc i siłę do trwania w wierności. Amen.

Modlitwa

Boże w Trójcy Przenajświętszej, oto szatan w naszych czasach w sposób szczególny uderza w rodziny. Prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski o nierozerwalność polskich rodzin, aby zawsze panowała w nich miłość i jedność. Ratuj nasze rodziny, aby w swych trudnościach udawały się po pomoc do Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zanieś nasze modły do Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


Tekst nowenny pochodzi z modlitewnika „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski” (nowenna, litania, modlitwy) ks. Mariana Polaka CSMA, Zofii Sobieraj, Michalineum 2011. Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19 IX 1994, nr 2149/K/94; Wikariusz Generalny bp Stanisław Kędziora, notariusz ks. Marcin Wójtowicz. Autorem rozważań jest ks. Marian Polak, a modlitw Zofia Sobieraj.


Modlitewnik autorstwa ks. Mariana
Polaka CSMA i Zofii Sobieraj
„Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski”
z nowenną można kupić w księgarniach
„Naszego Dziennika”:
w Warszawie
al. Solidarności 83/89, tel. (22) 850 60 20
e-mail: ksiegarnia.wawa@naszdziennik.pl
w Krakowie
ul. Starowiślna 49, tel. (12) 431 02 45
e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl
e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl

Nasz Dziennik