logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Biskupi podpisali nowy Akt Zawierzenia

Poniedziałek, 2 maja 2016 (20:44)

Aktualizacja: Czwartek, 18 sierpnia 2016 (18:33)

Dziś – 2 maja – ordynariusze diecezji na czele z Prymasem Polski na Jasnej Górze podpisali przygotowany w nowej formie Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości Maryi Matce Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego.

Po podpisaniu aktu, na specjalnej konferencji prasowej, ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu, podkreślił wagę tego wydarzenia.

– Ten Akt to nie jest zupełnie coś nowego, to raczej kontynuacja tego, co od 1656 r., czyli od ślubów Jana Kazimierza, było przedkładane – wyjaśnił metropolita poznański.

Dodał, że różnica polega na tym, że wtedy czynił to król, a dziś idąc za przykładem kard. Stefana Wyszyńskiego, czynimy to w imieniu całego Narodu, a więc obejmuje on wszystkich Polaków, nie tylko władzę.

Abp Gądecki wyjaśnił, że nie zmienia się „zakres tego, co ten akt obejmuje, a więc obrona życia, rodziny, pozostają nasze wady i cnoty narodowe, zmienia się natomiast kontekst zewnętrzny, polityczny czy społeczny i ten domaga się uzupełnienia”.

– Ten akt pozostaje jako świadek dla kolejnych pokoleń naszego życia i oddania, pozostaje także po to, by kolejne pokolenia mogły czynić rachunek sumienia z tego, co udało nam się zrealizować – mówił i dodawał, że „ten akt podobnie jak i poprzednie, służyć ma podniesieniu poziomu życia moralnego i religijnego”.

Czytamy w nim m.in.: „W Obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z Polonią oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku szerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi”. 

W Akcie Zawierzenia, który powstał z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, zapisano, że „na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego Pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła dla nas – jako umocnienie – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Jest ona dla nas stosowną okazją do wyrażenia – z całym Kościołem katolickim w Polsce – naszej wdzięczności i uwielbienia dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Za włączenie w minionych wiekach dziesiątków milionów naszych rodaków w nurt życia wiecznego”. 

W dokumencie jest odniesienie do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Kościół w Polsce, ale i na świecie. „W świecie, w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa, odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, O Niepokalana Dziewico” – czytamy.

Biskupi napisali także: „Oddając się dzisiaj Tobie – Bogarodzico i nasza Matko – jesteśmy przekonani, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy bowiem święcie przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, O Maryjo, jesteś dla każdego i każdej z nas »przedziwną pomocą i obroną« na drogach naszej chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi”.

Pierwszy ten Akt podpisany przez księży biskupów 50 lat temu został skierowany do Matki Najświętszej 3 maja 1966 r. Uroczystość miała miejsce w zabytkowej bibliotece, gdzie wystawiony został ręcznie napisany dokument. 3 maja – podczas głównej Sumy odpustowej ku czci Królowej Polski – dokument zostanie, razem z tym z 1966 r., umieszczony w specjalnej srebrnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej. 

Małgorzata Pabis, Jasna Góra

NaszDziennik.pl