logo
logo

Zdjęcie: R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Nowe święto kościelne

Wtorek, 27 listopada 2012 (02:04)

Już w przyszłym roku Kościół w Polsce do swojego kalendarza liturgicznego wpisze nowe święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ma ono propagować świętość życia duchowieństwa i jednocześnie animować działalność powołaniową do kapłaństwa.

Zgodnie ze wskazaniem Stolicy Apostolskiej nowe święto kościelne obchodzone będzie w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. W przyszłym roku wypadnie ono 23 maja.

Temat ustanowienia święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana podjęli polscy biskupi podczas wczorajszego krótkiego zebrania plenarnego w Zakopanem. Poprzedzało ono rozpoczęte wieczorem doroczne rekolekcje Episkopatu Polski.

Inicjatywa i zachęta do wprowadzenia nowego święta wyszła od Stolicy Apostolskiej. Biskupi poszczególnych państw mają możliwość zdecydować, czy w swoich krajach chcą je wprowadzić. Taką decyzję podjęli polscy biskupi.

- Święto to ma być upamiętnieniem kapłaństwa Jezusa Chrystusa, ale ma też odnosić nas do kapłaństwa sprawowanego na mocy sakramentu święceń - podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP.

Jak podkreśla, wprowadzenie tego święta to odpowiedź na prośbę Ojca Świętego Benedykta XVI, który zachęca do jego celebracji jako pokłosia m.in. Roku Kapłańskiego. Jednocześnie będzie to wyraz troski o prezbiterów, którą wyraził już bł. Jan Paweł II, wprowadzając Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Kościół obchodził go po raz pierwszy 23 czerwca 1995 roku. Dzień ten obchodzony jest rokrocznie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

- Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zaprasza do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, ale ma ożywić także wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości, jak również nakłonić do intensywnej modlitwy za uświęcenie duchowieństwa i o powołania - zaznacza ks. bp Bałabuch.

- Chodzi o podkreślenie kapłaństwa urzędowego, które otrzymuje się poprzez sakrament święceń. Ukazanie oraz przypomnienie społeczeństwu, współczesnemu światu, Kościołowi wartości każdego kapłana - dodaje.

Po pozytywnej opinii Episkopatu w sprawie ustanowienia nowego święta dalsze kroki to wystąpienie biskupów do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o wpisanie do kalendarza własnego kraju święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

- W grudniu wyślemy prośbę do Kongregacji o zatwierdzenie tego święta i sadzę, że na pozytywną odpowiedź nie będziemy długo czekać - wyraża nadzieję ks. bp Adam Bałabuch.

Zainaugurowane wczoraj rekolekcje biskupów poprzedziło również posiedzenie Rady Stałej KEP. Mimo że w 2010 roku biskupi polscy odeszli od praktyki łączenia rekolekcji z zebraniem plenarnym, wczoraj zrobiono wyjątek.

- Kilkudziesięciominutowe zebranie plenarne było konieczne, gdyż formalne wymogi wskazywały na potrzebę głosowania całego zebrania plenarnego - tłumaczy ks. Józef Kloch, rzecznik KEP. Do przegłosowania było kilka zagadnień liturgicznych, w tym związanych z nowym świętem.

- Bez głosowania formalnego nie można byłoby wysłać do Stolicy Apostolskiej dokumentów - zaznacza ks. Józef Kloch.

Jutro w ramach rekolekcji księża biskupi modlić się będą w sanktuarium w Ludźmierzu, miejsce to odwiedzą w związku z trwającym tam rokiem jubileuszowym obchodzonym z okazji 50-lecia koronacji figury Matki Bożej - Gaździny Podhala.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik