logo
logo

Zdjęcie: / -

Ojciec Święty znów dziękuje Polsce

Środa, 17 sierpnia 2016 (23:23)

Do krakowskiej kurii dotarł list od Ojca Świętego Franciszka, w którym po raz kolejny dziękuje metropolicie krakowskiemu za Światowe Dni Młodzieży i wizytę w Polsce.

„Po powrocie z mojej wizyty duszpasterskiej do Krakowa, podczas której z radością mogłem wyrazić wdzięczną pamięć o moim Czcigodnym Poprzedniku Świętym Janie Pawle II, przeżywać chwile głębokiej komunii z Waszą wspólnotą diecezjalną i doświadczyć entuzjazmu wiary niezmierzonego tłumu młodych pochodzących z różnych kontynentów, pragnę wyrazić Tobie, kapłanom, osobom konsekrowanym i całej wspólnocie diecezjalnej moją wdzięczność za serdeczne przyjęcie w Twoim domu oraz za wiele uprzejmości okazywanej mnie i moim współpracownikom. Wciąż świeże jest w moim sercu wspomnienie wzruszających celebracji liturgicznych, charakteryzujących się głębokim uczestnictwem i ożywionych gorącą wiarą” – napisał Ojciec Święty Franciszek. 

Papież podziękował ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, metropolicie krakowskiemu, wszystkim jego współpracownikom, personelowi Kurii Arcybiskupiej, a także tym, którzy pracowali na rzecz dobrego przebiegu tych niezapomnianych dni wiary i modlitwy.

„Wdzięczny jestem również za głębokie uczucia dla Następcy Piotra, wyrażane przez różne kręgi kościelne i cywilne, jak też przez poszczególnych wiernych: wszystko to jest znakiem miłości do Kościoła, w ślad za nieśmiertelnym i pełnym czci uczuciem dla św. Jana Pawła II” – podkreślił Ojciec Święty, który jednocześnie zachęcił całą archidiecezję krakowską do trwania na swej drodze, do nieustannego dawania świadectwa o Bożym Miłosierdziu.

„Przez wstawiennictwo Maryi, wypraszam u Pana obfitość darów i łask dla Ciebie i dla wszystkich, którzy są powierzani Twojej duszpasterskiej trosce, a zwłaszcza dla młodych, na czas wzrastania w coraz bardziej ugruntowanym przywiązaniu do Ewangelii. Z tymi uczuciami, prosząc o modlitwę w mojej intencji, ponownie udzielam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa” – zakończył swój list Papież Franciszek.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl