logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Trwa sprzeciw przeciwko Bogu, Kościołowi i prawdzie

Niedziela, 9 października 2016 (20:24)

Alumni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zainaugurowali w minioną sobotę kolejny rok akademicki.

Mszy św. sprawowanej w katedrze świdnickiej przewodniczył biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. bp Stefan Regmunt, który później  w seminaryjnej auli wygłosił wykład poświęcony kapłańskiej i biskupiej posłudze swojego poprzednika bp. Wilhema Pluty.  Na pierwszy rok studiów przyjęto siedmiu alumnów.

Zabierając głos na zakończenie uroczystości, pasterz Kościoła świdnickiego ks. bp Ignacy Dec oparł swoje   wystąpienie na tryptyku: widzieć, osądzać, działać. Jego zdaniem, to pierwsze oznacza stawianie właściwej, poprawnej diagnozy, czyli stwierdzanie, jak jest naprawdę. W przypadku osądzania chodzi o zasady, które pochodzą głównie od Pana Boga, a w działaniu  o wytyczenie planu, jak to, co jest, zmieniać na to, co być powinno.

Ordynariusz świdnicki wskazał w tym kontekście, że dzisiaj mimo oznak dobra, powiewów Ducha Świętego, które są wyraźnie  widoczne, w skali globalnej, światowej, zwłaszcza europejskiej trwa sprzeciw wobec Boga, Kościoła i prawdy. Jego zdaniem, spełniają się zatem słowa starego Symeona, które wyraził w czasie ofiarowania Pana Jezusa, wskazujące, że Chrystus stanie się znakiem sprzeciwu. Był on zawsze, a szczególnie nasilił się w czasach nowożytnych. Zaczęło się to w XVIII wieku, od czasów francuskiego oświecenia, później  XIX wiek był bardzo wrogi dla Kościoła (pozytywizm, marksizm, empiryzm). Obecnie mamy postmodernizm, liberalizm, nihilizm, relatywizm. Czyli to, o czym dzisiaj właśnie  mówią prorocy naszego czasu: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Ojciec Święty Franciszek.

– Chyba nas wszystkich przeraziły ostatnie „czarne marsze” w obronie prawa do aborcji. Nie spodziewaliśmy się takiego sprzeciwu na ulicach. Niektóre niesione napisy, hasła były wprost przerażające, niegodne rozumnego człowieka. A więc, krótko mówiąc, mamy do czynienia ze sprzeciwem przeciwko Bogu, Kościołowi i prawdzie w Europie, a także w naszej katolickiej Polsce. Trzeba to widzieć – podkreślił ks. bp Dec.

Nawiązując do hasła zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, ksiądz biskup apelował do przyszłych  kapłanów  o to, by byli przygotowani, zapaleni do tego, co mają mówić, czynić. – Studia teologiczne, praktyki duszpasterskie, nabywanie takiej – jakbym powiedział – sprawności sztuki. Bo duszpasterstwo jest sztuką! – akcentował, kończąc swoje wystąpienie, ks. bp Ignacy Dec.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl