logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: A.Kruczek/ Nasz Dziennik

Złoty Dyplom dla ks. abp. Mokrzyckiego

Wtorek, 4 grudnia 2012 (02:09)

Aktualizacja: Wtorek, 4 grudnia 2012 (08:58)

Dla upamiętnienia 25-lecia kapłaństwa, 5-lecia sakry biskupiej i "w dowód uznania za niestrudzoną pracę na rzecz odrodzenia życia religijnego w Archidiecezji Lwowskiej" ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, absolwent KUL, został odznaczony Złotym Dyplomem Wydziału Teologii KUL.

Ksiądz arcybiskup był gościem honorowym Międzynarodowego Panelu Naukowego pt. "600 lat archidiecezji we Lwowie", który odbył się w ramach lubelskich obchodów jubileuszowych związanych z 600 rocznicą przeniesienia stolicy archidiecezji z Halicza do Lwowa. Współpraca między KUL a archidiecezją lwowską stale się rozwija, o czym świadczy najnowsza umowa o kształceniu na lubelskiej uczelni teologów lwowskich.

- Cieszymy się z podpisanej umowy o współpracy między Instytutem Teologicznym we Lwowie-Brzuchowicach a KUL, na podstawie której nasi studenci świeccy będą mogli tu, w Lublinie, zdobywać stopnie naukowe, a później służyć Kościołowi na Ukrainie, którego większą część stanowią Polacy i wierni pochodzenia polskiego - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

- Umacniając wiarę na Wschodzie, Kościół na Ukrainie będzie spłacał dług wdzięczności wobec Polski i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - dodał.

Trudno przecenić rolę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziele odrodzenia Kościoła rzymskokatolickiego na Wschodzie. Prym wiodły wydziały - teologiczny i filozoficzny, a także Instytut Wyższej Kultury Religijnej, Archiwum Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Sformalizowane kontakty naukowo-dydaktyczne rozpoczęły się po 1991 roku.

Dzięki nim studenci, głównie z Ukrainy, uzyskali możność studiowania na KUL, a jednocześnie 40 wykładowców prowadziło zajęcia z teologii, filozofii, nauk społecznych, prawa publicznego i administracji oraz nauk humanistycznych we Lwowie, Żółkwi, Stanisławowie, Tarnopolu i Czerniowcach.

- W dziele pomocy KUL dla Kościoła na Wschodzie szczególną rolę odegrała Fundacja Jana Pawła II kierowana przez ks. prof. Mariana Radwana, prowadząca od 20 lat Dom Jana Pawła II w Lublinie. W tym czasie otrzymało stypendia i ukończyło studia na KUL ok. 900 studentów ze Wschodu - wskazuje ks. prof. Roman Dzwonkowski, zaangażowany w podtrzymanie polskości i odrodzenie Kościoła na Wschodzie od 1970 roku.

Jedną z najnowszych inicjatyw KUL na rzecz Kościoła na Wschodzie jest otwarcie Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum UKRAINICUM, kierowanego przez prof. Włodzimierza Osadczego. Właśnie tam odbyła się wczorajsza sesja naukowa.

Adam Kruczek, Lublin

Nasz Dziennik