logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / Inne

O katolicką Polskę

Środa, 15 lutego 2017 (01:24)

Kierując się nauczaniem Sługi Bożego ks. kard. Augusta Hlonda, podźwigniemy Ojczyznę

Proces beatyfikacyjny ks. kard. Augusta Hlonda wszedł w decydującą fazę. 9 marca watykańska Komisja Teologiczna rozpatrzy zebrane dokumenty świadczące o heroiczności życia i cnót wielkiego Prymasa Polski. Ufając, że bliska jest chwila wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego, wykorzystajmy ten czas na modlitwę i poznanie jego niezwykle bogatego i aktualnego nauczania.

Począwszy od dziś, w każdą środę w „Naszym Dzienniku” znajdą Państwo wybrane teksty Prymasa Hlonda dotykające problemów naszej współczesności i niosące przesłanie, jak myśleć i działać po katolicku.

Obdarzony łaską odczytywania znaków czasu, w obliczu nasilającej się walki z Bogiem i otwartego odrzucania prawa Bożego ks. kard. Hlond wiedział, że Polska będzie musiała przejść przez trudne doświadczenia. Dlatego przygotowując Naród do stawienia czoła niszczącym ideologiom z komunizmem na czele, wzywał do podjęcia ofensywy katolickiej we wszystkich dziedzinach życia. Umacniał wiarę i budził nadzieję, że zwycięstwo, w które nigdy nie zwątpił, przyjdzie przez Maryję.

Widział przed Polską wielką przyszłość, jeżeli pozostanie wierna Chrystusowi Królowi i będzie bronić moralności katolickiej w polityce, życiu publicznym, rodzinach, miejscach pracy. Bronił prawa ludzi do Boga, piętnując zgubną zasadę, że państwo musi być areligijne.

Sięgnijmy po pełne ognia słowa Sługi Bożego, by z tego zdrowego źródła czerpać niezłomną wiarę, że tylko mocą Chrystusa podźwigniemy Polskę.

Drogi Czytelniku,

zapraszamy do zakupu „Naszego Dziennika” w sklepie elektronicznym

Małgorzata Rutkowska

Nasz Dziennik