logo
logo

Ksiądz dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem Zdjęcie: arch./ Inne

Strzec chrześcijańskich korzeni

Niedziela, 23 kwietnia 2017 (20:55)

Potrzeba zaangażowania katolików świeckich, aby strzec chrześcijańskich korzeni Polski. Na tym polu ogromne znaczenie ma działalność Akcji Katolickiej założonej w Polsce przez Sługę Bożego ks. kard. Augusta Hlonda i reaktywowanej dzięki św. Janowi Pawłowi II.

 

I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej odbył się w sobotę w Gdańsku-Oliwie. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzysta osób.

Kongres zainaugurowała Msza św. celebrowana w archikatedrze oliwskiej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Szlachetki, biskupa pomocniczego gdańskiego. Hierarcha odwołał się w homilii do encykliki „Ubi arkano Dei” Papieża Piusa XI mówiącej o tym, że „pokoju Chrystusowego należy szukać w Królestwie Chrystusowym”.

Za Papieżem, który powołał do istnienia Akcję Katolicką w Kościele powszechnym, biskup przypomniał, że powodem szerzącego się w świecie zamętu jest odrzucenie Boga, Stwórcy i Pana jako źródła prawa i władzy.  W tym też kontekście wskazał, jak ogromne zadania zostały powierzone Akcji Katolickiej, której działalność w Polsce została przerwana z powodu II wojny światowej. Zwrócił też uwagę, że impuls do reaktywacji – tego największego przed wojną stowarzyszenia zrzeszającego świeckich – dał Ojciec Święty Jan Paweł II.

Biskup, odwołując się do statutu Akcji Katolickiej w Polsce, przypomniał cele jej działalności i w jaki sposób je realizuje m.in. poprzez: przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego; kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Ratunek dla Polski

– Kongres ma nas intelektualnie przygotować w dobie relatywizacji sumień, dyktatury relatywizmu do wypełniania misji, której celem jest zachowanie chrześcijańskiego oblicza tej ziemi – podkreśliła, witając przybyłych po Mszy św. uczestników kongresu, Joanna Olbert, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej AG, organizatorka Kongresu. 

O aktualność przesłania Sługi Bożego ks. kard. Augusta Hlonda w liście pasterskim „Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha” mówił ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (Lublin). Z kolei ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach, podjął temat „Niepokalane Serce Maryi ratunkiem dla Polski. Fatimska droga Prymasa Augusta Hlonda”.

– Gdy kard. August Hlond poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, miał świadomość, że nie może to być tylko jednorazowe wydarzenie. Zastanawiano się, co zrobić, aby ten akt został ugruntowany w duchowości polskiego Narodu. Prymas August Hlond zarządził, aby Polska podjęła codzienny Różaniec, nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Pojawił się też zamysł wprowadzenia nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca, które wynika z treści orędzia. Już wówczas uznano, że poprzez to nabożeństwo najbardziej owocnie, najpełniej ugruntuje się poświęcenie, które dokonało się 8 września 1946 roku – podkreślał ks. dr Krzysztof Czapla.  

Rechrystianizować świat

W czasie kongresu o. prof. dr hab. Jacek Salij OP poruszył kwestię postawy katolików wobec moralnego relatywizmu.

Hasło kongresu „Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi” zaczerpnięte z listu ks. kard. Augusta Hlonda „Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha” stało się podstawą rozważań ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Kardynał Hlond wezwał Polskę, aby była stróżem chrześcijańskiego znamienia tej ziemi, żeby utrwalała wiarę chrześcijańską także poza swoimi granicami, aby opowiedziała się przeciwko procesom ideologicznym prowadzącym wojnę z Bogiem. Światło upatrywał w katolickości Polski – podkreślił ks. prof. Tadeusz Guz.

– Kardynał August Hlond głosił w swojej proroczej misji, że przeniknięcie Polski w szerokim tego słowa znaczeniu duchem Chrystusowym będzie zapowiedzią rechrystianizacji świata – dodał prof. Tadeusz Guz.

Jak ocenił, słowa Sługi Bożego kard. Hlonda dotyczące tego, aby Polska była hetmanką sprawy Bożej, spełniają się na naszych oczach, w osobie Prymasa Tysiąclecia czy Ojca Świętego Jana Pawła II, który cały świat zapalał do Chrystusa i katolickiej kultury. 

– Nasze pokolenia muszą też sprostać tym wyzwaniom i kontynuować tę wielką tradycję misji Polski dla świata i dla zbawienia całej ludzkości  –zaznacza ks. prof. Tadeusz Guz.

Aby jednak tak się stało, Polska musi odeprzeć wszystkie próby negacji Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego tak bardzo potrzeba ludzi świeckich, katolików, którzy na wszystkich płaszczyznach życia będą przenikać je swoją wiarą. Do nich należą członkowie Akcji Katolickiej.  

Na potrzebę zakładania jej parafialnych oddziałów zwrócił uwagę ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z Bielska-Białej, który jest autorem materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej w Polsce. Na kongresie mówił o zadaniach świeckich w dziele nowej ewangelizacji.

Kongres odbył się z okazji 1020. rocznicy śmierci św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, oraz na okoliczność 20-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej na Pomorzu. Wzięła w nim udział również Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, oraz ks. Zbigniew Cichon, asystent kościelny DIAK AG. 

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl