logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Troska o jedność Kościoła

Czwartek, 18 maja 2017 (12:38)

Mszę św. dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odprawił w przeddzień 97. urodzin Jana Pawła II ks. abp Marek Jędraszewski. W kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich podkreślał, że młodzi stypendyści Dzieła są szczególnym „pomnikiem” Jana Pawła II i to zobowiązuje ich, by budowali osobistą jedność z Jezusem i dbali o jedność Kościoła.

– Jako młody, żywy Kościół, pomnik szczególny Jana Pawła II, idźcie w całym swoim życiu, teraz i w przyszłości, zatroskani o osobistą jedność z Chrystusem, na którym trzeba budować całe życie, a dalej o jedność Kościoła, który jest przecież naszą matką – mówił metropolita krakowski.

Ks. abp Jędraszewski podkreślał w homilii, że jest wiele czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, które chciałyby oddzielić chrześcijan od Chrystusa, ale zadaniem Jego uczniów jest budowanie na Nim całej egzystencji. – Mamy w Nim trwać i nie wolno nam pozwolić, aby ktoś nas od Niego oderwał – zaznaczył kaznodzieja.

Metropolita krakowski ocenił, że podziały są sprawą ludzi, następstwem grzechu pierworodnego i ludzkich ambicji i pychy, ale zachowanie jedności jest podstawowym zadaniem Kościoła i chrześcijanie powinni o to dbać „za wszelką cenę”. Podkreślał, że ludzkość uchroniłaby się przed wieloma tragicznymi wydarzeniami w dziejach, łącznie z wojnami religijnymi, gdyby chrześcijanie byli wierni pierwotnemu modelowi rozstrzygania sporów w Kościele, czyli odwoływaniu się do Piotra i apostołów, a dziś papieża i biskupów. 

– Mamy wielkie zadanie: troszczyć się o Kościół, kochać go, a w tym mieści się także zatroskanie o jedność Kościoła – mówił do młodych arcybiskup krakowski. Zaznaczył, że dar jedności należy wypraszać na modlitwie. – Jeżeli ta jedność zostanie utrzymana, Kościół stanie się rzeczywiście widzialnym znakiem obecności Chrystusa w świecie – tłumaczył ks. abp Jędraszewski.

Na zakończenie metropolita poprosił młodych „o miłość Kościoła, o modlitwę o jedność w Kościele, o to, aby nasza obecność pośród świata była znakiem widzialnym, przekonującym, że od Boga wychodzimy i staramy się – otwarci na działanie Ducha Świętego – być Jego świadkami na dzisiaj i na jutro”.

Po Mszy św. metropolita krakowski spotkał się ze stypendystami i duszpasterzami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Sali Okna Papieskiego.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako bezpośredni owoc pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku i „żywy pomnik” wdzięczności Ojcu Świętemu. Obecnie obejmuje programem stypendialnym 2300 gimnazjalistów, licealistów i studentów z całej Polski, w tym około 200 uczących się w krakowskich szkołach. W program pomocy włączona została także młodzież polskiego pochodzenia z Brazylii, Argentyny, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu.

RS, KAI

Aktualizacja 24 października 2017 (19:59)

NaszDziennik.pl