logo
logo

Kościół

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Zawierzamy Niepokalanemu Sercu

Czwartek, 7 września 2017 (01:24)

Wypełniając prośbę Matki Bożej z Fatimy, przybliżamy tryumf Jej Niepokalanego Serca

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, proklamujemy we wszystkich diecezjach, parafiach i w naszych rodzinach Akt Poświęcenia Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski Akt zostanie ponowiony w każdej parafii podczas wszystkich Mszy Świętych. Nie tylko poświęcimy się Niepokalanemu Sercu Maryi, ale także przyrzekniemy, że będziemy pracować nad konkretnymi dziedzinami życia.

W Fatimie Matka Boża podała pogrążonej w grzechu ludzkości jedyny ratunek przed złem: poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobót miesiąca.

– Jeżeli naprawdę chcemy zawierzać się Niepokalanemu Sercu Maryi, wypełniać prośbę Matki Bożej, winniśmy podjąć starania, aby nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca było powszechnie praktykowane – podkreśla ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem.

To nabożeństwo kształtuje autentycznie chrześcijański styl życia, do czego zobowiązujemy się w Akcie Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

– Nasza comiesięczna spowiedź, Komunia Święta w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, odmawiana część Różańca Świętego, rozmyślanie nad jego tajemnicami, pomogą nam w realizacji podjętych zobowiązań – przekonuje ks. Czapla.

Do udziału w jutrzejszych Mszach św. i zawierzeniu Maryi każdego z nas zaprasza sekretarz generalny KEP ks. bp Artur Miziński. – To jedno z najważniejszych wydarzeń 2017 roku – akcentuje ksiądz biskup.

– Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi nie może wybrzmieć tylko w warstwie słownej – zwraca uwagę o. dr Stanisław Przepierski OP z zarządu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. – My przyrzekamy, czyli świadomie podejmujemy zobowiązanie i gotowość do przyjęcia chrześcijańskiego programu życia – dodaje.

W Akcie mocno wybrzmiewa zobowiązanie do obrony ludzkiego życia od poczęcia. Możemy wypełnić to przyrzeczenie, popierając obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję”, który zwiększa ochronę ludzkiego życia poprzez wyeliminowanie tzw. aborcji eugenicznej.

– Bardzo konkretnie możemy przyczynić się do obrony życia, podpisując czy też angażując się w zbiórkę podpisów za tym projektem. Życie ludzkie jest święte, jest darem Boga. Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka – podkreśla o. Stanisław Przepierski. – Dziś największa walka toczy się o kształt rodziny opartej na sakramentalnym związku małżeńskim mężczyzny i kobiety, o szacunek dla daru ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o to, aby dzieci i młodzież nie utraciły wiary, o kształtowanie chrześcijańskich sumień w duchu Ewangelii. Poprzez ponowienie tego Aktu pokazujemy, że wraz z Maryją chcemy bronić chrześcijańskich wartości i nimi żyć – zaznacza.

Maryjna droga

Po raz pierwszy Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi został wypowiedziany 8 września 1946 r. na Jasnej Górze pod przewodnictwem Prymasa ks. kard. Augusta Hlonda. Świadkami tego historycznego zawierzenia, które uratowało Kościół i wiarę pod narzuconymi rządami komunistów, było milion pielgrzymów.

– Poprzez ten Akt prosiliśmy Maryję o pomoc w przeciwstawieniu się bezbożnej ideologii komunizmu i jednocześnie obiecaliśmy, że będziemy Jej współpracownikami, apostołami Ewangelii – przypomina o. Stanisław Przepierski.

Polska chce być wierna swojej maryjnej drodze, dlatego w czerwcu br. Episkopat uroczyście ponowił w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

– Śluby wypowiedziane pod przewodnictwem biskupów dotyczą całego Kościoła w Polsce, naszej Ojczyzny, ale aby zostały wypełnione, musimy wziąć za nie odpowiedzialność indywidualnie i wspólnotowo – zauważa o. Stanisław Przepierski.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik