logo
logo

Zdjęcie: Małgorzata Pabis/ Nasz Dziennik

Trzeba, aby Chrystus królował

Sobota, 18 listopada 2017 (14:26)

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach trwają ogólnopolskie  uroczystości związane z obchodami rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

 

Uroczystości rozpoczęły się w piątkowy wieczór w krakowskich Łagiewnikach od adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ oraz Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Damiana Muskusa, delegata KEP ds. Wspólnot dla Intronizacji NSPJ.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej podkreślał, że Jezus, który jako Król Wszechświata mógł pójść drogą triumfu i chwały, wybrał drogę pokory i łagodności, gdyż chciał dzielić ludzki los do samego końca. Zauważył też, że współczesnemu człowiekowi trudno zaakceptować taką wizję panowania. – Trudno przyjąć Króla ubogiego, ubiczowanego i pozbawionego wszystkiego, Króla cichego i pokornie poddającego się pod osąd świata – mówił ks. bp Muskus.

Kaznodzieja zachęcił do rachunku sumienia i odpowiedzi na pytanie, jak realizujemy w swoim życiu osobistym, rodzinnym i społecznym zobowiązania podjęte rok temu w Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. – Czy Jezus, ubogi, cichy i pokorny, jest Panem naszych serc i naszego życia, a Ewangelia jedynym życiowym drogowskazem? – pytał. 

W sobotę w auli św. Jana Pawła II trwa ogólnopolskie spotkanie czcicieli Chrystusa Króla pod hasłem „Dziś i jutro intronizacji”. W słowie wstępnym prof. Andrzej Flaga, przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, mówił: „Akt intronizacyjny to nie deklaracja polityczna, a akt wiary – jest dobrowolnym zobowiązaniem podjętym przez władzę duchowną i świecką oraz Naród Polski do przestrzegania przykazań Bożych w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym. Akt ten, według zapewnień Pana Jezusa w przesłaniu skierowanym do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, będzie wsparty łaską przemiany i odnowy moralnej w Kościele, Narodzie i państwie polskim. Dokonana intronizacja sprawia, że Polska katolicka i suwerenna jest uratowana od zagłady”.

Ksiądz biskup Andrzej Czaja podkreślał z kolei, że nie wystarczy raz wypowiedzieć Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla. – Do tego potrzebna jest ciągła formacja – zauważał, jednocześnie podkreślając, że wciąż trzeba wkładać ogromną pracę w zjednoczenie środowisk czcicieli Chrystusa Króla. 

Z wykładami wystąpili także ks. prof. Marek Chmielewski oraz ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Swoją obecnością uczestników spotkania zaszczycił ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

Uroczyste odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odbędzie się w niedzielę w łagiewnickim sanktuarium. Tydzień później, w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, Akt zostanie odnowiony w polskich świątyniach i kaplicach.

Małgorzata Pabis, Łagiewniki

Aktualizacja 18 listopada 2017 (19:25)

NaszDziennik.pl