logo
logo

Zdjęcie: Małgorzata Bochenek/ Nasz Dziennik

Wiosną beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Środa, 13 grudnia 2017 (21:29)

W środę – 13 grudnia – w krakowskiej kurii został powołany Komitet Organizacyjny Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Jego członkowie otrzymali dekrety podpisane przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

 

Ksiądz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wyraził radość, że już wkrótce Kościół w Polsce cieszył się będzie kolejną beatyfikacją. Potwierdził, że uroczystość będzie mieć miejsce w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prawdopodobnie wiosną 2018 roku. Kościół krakowski czeka na oficjalne potwierdzenie daty od Ojca Świętego Franciszka.

Ksiądz bp Jan Zając, który stanął na czele Komitetu, odczytał jego skład i wręczone zostały dekrety.

Koordynatorem prac w komitecie jest ks. Robert Tyrała. W skład gremium wchodzą również: rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Franciszek Ślusarczyk oraz jego zastępca ks. Aleksander Wójtowicz. Komitet jest podzielony na sekcje, których zadaniem będzie logistyczne i duszpasterskie przygotowanie do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. 

– Ważną częścią przygotowań do tego wydarzenia będzie popularyzacja postaci Hanny Chrzanowskiej i ukazanie jej jako przykładu posługi pielęgniarskiej. Hanna Chrzanowska staje się nie tylko wzorem, ale i orędowniczką dla wszystkich środowisk, których misją jest opieka nad chorymi i potrzebującymi – mówił ks. bp Zając.

Od tego spotkania w archidiecezji krakowskiej rozpoczynają się prace przy organizowaniu uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski, znany profesor literatury polskiej, pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian. Matka Wanda, z domu Szlenkier, pochodziła z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców.

W 1910 r. rodzina Chrzanowskich przeniosła się do Krakowa, gdzie prof. Chrzanowski objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Hanna uczyła się w Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko-bolszewickiej. W grudniu 1920 r. rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kiedy powstała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa, Hanna Chrzanowska przerwała studia i wstąpiła do nowo otwartej szkoły. Po ukończeniu szkoły w 1924 r. wyjechała na stypendia do Francji i Belgii.

W latach 1926-1929 Hanna Chrzanowska pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od roku 1929 do 1939 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek.

Uczestniczyła w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i brała udział w przygotowaniu, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. Ustawy o pielęgniarstwie.

Hanna Chrzanowska przyczyniła się również w znacznym stopniu do powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. 

Na początku wojny Hanna Chrzanowska powróciła z Warszawy do Krakowa i zgłosiła się na ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, poświęcając wszystkie swe siły opiece nad uchodźcami, więźniami i przesiedlonymi. Szczególną troską otacza osierocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu.

Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczęła pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Wtedy też wyjechała na stypendium do USA, gdzie pogłębiała swą wiedzę w zakresie pielęgniarstwa domowego. Zdobyte doświadczenie wykorzystała, organizując pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe.

 W 1957 r. Hanna Chrzanowska objęła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, a rok później przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Hanna Chrzanowska dawała swoim życiem czytelne i przejrzyste świadectwo wiary.

Idąc za głosem wewnętrznego natchnienia, postanowiła zorganizować, opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia, fachową pomoc pielęgniarską.

Z tą myślą zwraca się do ks. Karola Wojtyły, późniejszego biskupa krakowskiego, znajdując u niego pełne zrozumienie dla swoich planów. Przy moralnym i materialnym wsparciu ze strony władz kościelnych, zorganizowała placówki pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji. Obdarzona charyzmatyczną osobowością skupiła wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wolontariuszy.

Hanna Chrzanowska umarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu Rakowickim przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła. Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej został zamknięty na szczeblu diecezjalnym 30 grudnia 2002 r. Następnie dokumenty procesowe przekazane zostały do Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej, gdzie trwały dalsze prace związane z oceną świętości życia i heroiczności cnót Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl