logo
logo

Zdjęcie: Rep. R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Odważnie bronił Kościoła i Narodu

Sobota, 29 grudnia 2012 (11:26)

Pasterz niezłomny śp. ks. abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012)

29 grudnia 2012 r. w sobotę o godzinie 8.40 odszedł do Domu Ojca po zasłużoną nagrodę emerytowany pasterz przemyski ks. abp Ignacy Tokarczuk (1965-1993), jeden z ostatnich już biskupów niezłomnych okresu komunistycznego, który u boku wielkiego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz arcybiskupa krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły (późniejszego Papieża Jana Pawła II) przez długie lata odważnie bronił Kościoła i Narodu przed zniewoleniem przez zbrodniczy reżim komunistyczny narzucony siłą przez Sowietów po II wojnie światowej.

Śp. ks. abp Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża. Po maturze złożonej w maju 1937 r. w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zbarażu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Studia odbywał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez Sowietów kontynuował studia tajnie w konspiracyjnym seminarium. Święcenia otrzymał 21 czerwca 1942 r. we Lwowie z rąk biskupa sufragana Eugeniusza Baziaka. Pracował jako wikariusz w parafii Złotniki, gdzie 22 lutego 1944 r. cudem uniknął śmierci z rąk Ukraińców (OUN-UPA). Po wyjeździe do Lwowa pracował w parafii św. Marii Magdaleny. Po ponownym zagarnięciu Lwowa przez Sowietów w listopadzie 1945 r. ekspatriował się do Katowic, gdzie był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla.

W latach 1946-1951 odbył studia na KUL uwieńczone doktoratem z filozofii. Był przez rok asystentem na Wydziale Filozofii KUL. W związku ze wzmagającymi się represjami komunistycznymi wobec KUL w 1952 r. wyjechał do Olsztyna, gdzie był wykładowcą w tamtejszym seminarium duchownym i równocześnie pomagał w duszpasterstwie w Orzechowie i w Pluskach. W latach 1954-1957 był proboszczem w Gutkowie, a następnie do 1960 r. duszpasterzem akademickim.

W 1962 r. powrócił do Lublina, gdzie został adiunktem Katedry Teologii Pastoralnej KUL. Tu 3 grudnia 1965 r. zastała go nominacja papieska na biskupa przemyskiego. Konsekracji udzielił mu 6 II 1966 r. w katedrze przemyskiej  Prymas ks. kard. Stefan Wyszyński. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas” (Bóg Miłością). 16 lutego 1967 r. wszedł w skład Komisji Głównej Episkopatu Polski. Od 1975 r. należał do Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Komisji Budowy Kościołów. Przewodniczył Komisji „Justitia et Pax”. Papież Jan Paweł II obdarzył go 3 czerwca 1991 r. godnością arcybiskupa ad personam, natomiast 25 marca 1992 r. podniósł go do godności arcybiskupa metropolity przemyskiego.

Władze komunistyczne uważały go za jednego z głównych swoich przeciwników, obok ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. kard. Karola Wojtyły. Podczas trwających około 28 lat rządów w diecezji przemyskiej rozwinął szeroką działalność duszpasterską i organizacyjną. Została wówczas poważnie rozbudowana sieć para­fialna (powstało ponad 220 nowych parafii), wybudowano bez zezwolenia władz około 200 kościołów parafialnych i około 170 filial­nych. Z jego inicjatywy wzniesiony został w Przemyślu nowy gmach seminarium przeznaczony na cele dydaktyczne. Zreformował studia teologiczne. W styczniu 1978 r. dokonał podziału diecezji na 10 archiprezbiteratów. Pomnożył znacznie liczbę dekanatów. Na jego prośbę Prymas ks. kard. Stefan Wyszyński reaktywował 3 IV 1975 kapitułę kolegiacką w Jarosławiu oraz kapitułę kolegiacką w Brzozowie.

Do ważniejszych wydarzeń duszpasterskich okresu jego rządów w diecezji należały: Wielka Nowenna i obchody Millenium Chrztu Polski oraz peregryna­cja kopii obrazu Matki Boskiej Często­chowskiej. W czerwcu 1991 roku miała miejsce historyczna wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji (w Rzeszowie i Przemyślu), podczas której Papież beatyfikował dawnego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara (1900-1924).

Po ukończeniu 75 lat Papież Jan Paweł II przyjął 17 kwietnia 1993 r. jego rezygnację z urzędu i przeniósł go w stan spoczynku. 3 maja 2006 r. śp. ks. abp Ignacy Tokarczuk odznaczony został przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej profesora Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

                                                                      

Ks. dr Henryk Borcz

NaszDziennik.pl