logo
logo

Dzień trzeci

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Nowenna do Świętego Józefa

Poniedziałek, 12 marca 2018 (05:00)

W roku poświęconym św. Józefowi Kaliskiemu podjęliśmy od 10 marca dziewięciodniową nowennę przed liturgiczną uroczystością Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca). Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając ten nadzwyczajny jubileusz w sanktuarium w Kaliszu, wskazał na konkretne intencje, w jakich ma być zanoszona modlitwa w ciągu tego roku. Są nimi: modlitwa o wierność Polski chrześcijaństwu; za kapłanów, zakonników i o nowe powołania oraz modlitwa w obronie rodziny. Życie św. Józefa było wzorem służby Świętej Rodzinie. Polecając temu patronowi Kościoła intencje jubileuszowe, uczmy się przekładać wiarę w czyn, uczmy się służyć Bogu i ludziom. Codziennie w „Naszym Dzienniku” drukujemy rozważania na kolejne dni nowenny. Są one zaczerpnięte ze strony internetowej sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. (www.swietyjozef.kalisz.pl).

Dzień III
PATRON OJCÓW RODZIN

ROZWAŻANIE

Święty Józef z wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobie na sianie w Betlejem, troszczył się o Jego bezpieczeństwo, uciekając do Egiptu, oraz z miłością starał się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych Bożego Syna w Nazarecie.

Jako przybrany ojciec Pana Jezusa przebywał wraz z Nim, mieszkał, pracował, modlił się. Jezus zaś, będąc Dziecięciem i Młodzieńcem, kochał Go i szanował, jak dobre dziecko swego ojca.

Módlmy się za ojców, którzy z trudnością spełniają rolę ojca, nie zawsze z własnej winy. Niech wspomagani pomocą świętego Józefa z odpowiedzialnością wypełniają obowiązki głowy rodziny.

MODLITWA NOWENNY

Święty Józefie, wzorze i Patronie wszystkich ojców rodzin, naucz ich chrześcijańskiego traktowania swych obowiązków, napełnij prawdziwą radością serca rodziców, którzy przekazują życie swym dzieciom. Niech ojcowie tak opiekują się swymi rodzinami, jak Ty opiekowałeś się Świętą Rodziną w Nazarecie. Życie rodzinne niech im upływa w obecności Jezusa. Spraw, by żadne trudności nie zdołały ich oddalić od Boga i oziębić wzajemnej miłości. Poleć, święty Józefie, Bogu ojców zatroskanych o swe rodziny, zwłaszcza tych, którym trudno jest podołać swym obowiązkom.

Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Patronie ojców rodzin, módl się za nami.

Nasz Dziennik