logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ -

Jubileusz wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego

Niedziela, 24 czerwca 2018 (14:47)

Międzynarodową Konferencją Naukową „Teologia w świecie nauki” uczczono 50-lecie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w powojennej Polsce.

Uczestniczyli w niej były sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Tarcisio Bertone, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerhard Ludwig Muller, sekretarz Kongregacji ds. edukacji Katolickiej ks. abp Angelo Vinzenzo Zani oraz wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

W swoim wystąpieniu w czasie obrad ks. kard. T. Bertone stwierdził m.in., że temat tej konferencji odpowiada odczytywaniu współczesnej sytuacji społeczno-kulturalnej, która poddana jest ciągłym zmianom, niepokojona głębokimi kryzysami, lecz za to szeroko otwarta na zbawczy wpływ orędzia chrześcijańskiego. Ono nie przestaje egzaminować ludzkiego sumienia poprzez swoją zdolność oglądu i interpretacji historii.

Bez cienia wątpliwości relacja między nauką ścisłą i religią, między teologią i światem naukowym przebiegała często w sposób konfliktowy przede wszystkim od drugiej polowy XVIII wieku, zdominowanego przez filozofię pozytywizmu. Ten konflikt jeszcze trwa w niektórych środowiskach, które podtrzymują tezę o braku kompatybilności koniecznej i obowiązującej pomiędzy tymi dwoma polami wiedzy, przede wszystkim, gdy faworyzuje się wyłącznie metodę empiryczno-teoretyczną wiedzy, negując przy tym jakąkolwiek wartość poznania pochodzącą z doświadczenia religijnego – akcentował ks. kard. Bertone.

Mówiąc w swoim wykładzie o „Teologii jako nauce”, ks. kard. Gerhard Ludwig Muller wskazał, że teologia jeśli chce uczciwie spełnić swoje zadanie, nie może ograniczać się do prostego mówienia o wierze lub zwykłego wyjaśniania doktryny Kościoła. – Misja przepowiadania nauczyciela i jego współpracowników musi być niesiona przez wiedzę, że treści teologii posiadają zawsze znaczenie egzystencjalne. Obecność teologii na uniwersytetach i uczelniach wyższych daje niezliczonym młodym ludziom możliwość zajęcia się  istotnymi kwestiami ich istnienia, a nawet jeśli nie są studentami teologii, aby nawiązać kontakt z Kościołem i wiarą w Trójjedynego Boga, inkarnację i przebóstwienie człowieka. Prawdziwa nauka ma swój ostateczny cel jednak nie w technologii, lecz w mądrości – podkreślił ks. kard. Muller.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. inaugurującej konferencję ks. abp. Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na fakt, że mimo zmian kontekstów historycznych zadania stojące przed wydziałami teologicznymi się nie zmieniły. Chodzi o ukazywanie pełnej prawdy o Chrystusie, bez którego żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie. – Stąd wielkie zadanie refleksji, modlitwy i świadectwa. Papieski Wydział Teologiczny może służyć temu, co dla każdego człowieka jest najważniejsze –nadziei. W wysiłku poznawczym, w zmierzeniu się z wyzwaniami tego świata. Bo Chrystus, który jest prawdą, jest także drogą prowadzącą do pełni życia – stwierdził ks. abp Marek Jędraszewski.

Z kolei podczas Eucharystii sprawowanej w drugim dniu obrad, ks. bp. Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, a przedtem wieloletni rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, nawiązując w homilii do czytań mszalnych, stwierdził: – Tym, którzy nie grodzą się ze słowami Chrystusa, wydaje się, że można z powodzeniem służyć dwom panom: Bogu i mamonie, czyli Bogu i doczesnemu bogactwu. Ludzie, którzy to jednak czynią, ulegają jakiejś schizofrenii. Nazywamy ich hipokrytami, czyli dwulicowymi. Hołdują oni zasadzie: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tego rodzaju ludzi mieliśmy w okresie komunistycznym. Niektórzy ukradkiem uczęszczali do Kościoła, czasem w innych miejscowościach, gdzie byli nieznani , zawierali sakramentalne małżeństwa, chrzcili potajemnie dzieci, a jednocześnie służyli tym, którzy walczyli z Kościołem i brali przy tym za to niekiedy duże pieniądze. Podobną dwulicową postawę możemy zauważyć i w dzisiejszym świecie, zwłaszcza wśród niektórych polityków, dziennikarzy, sędziów czy innych przedstawicieli życia publicznego.

– Jednoznaczność, przejrzystość i wierność w służbie Bogu to piękny przymiot zdobiący człowieka. Dobra ze złem, jak wody z ogniem, nie można pogodzić. W takich przypadkach nie może być kompromisu – akcentował ks. bp Ignacy Dec.

 

Marek Zygmunt, Wrocław

NaszDziennik.pl