logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Pielgrzymki na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Piątek, 24 sierpnia 2018 (13:29)

26 sierpnia na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przyjdzie ponad 80 pielgrzymek. Sumie odpustowej z udziałem Episkopatu Polski na Jasnej Górze będzie przewodniczył Prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak. Podczas Mszy św. ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

O ustanowienie Święta Dziękczynienia Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej Ojcowie Paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 roku. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy Świętych wotywnych.

Dopiero Papież Pius X w roku 1904 zatwierdził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce od 1956 r.

– Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej to okazja do wdzięczności Maryi za Jej obecność w dziejach naszego Narodu i promieniowanie Jasnej Góry na całą naszą Ojczyznę – podkreśla przeor częstochowskiego klasztoru, o. Marian Waligóra.

Przeor przypomina, że „uroczystość ma charakter wdzięczności za to, czego doświadczamy jako ludzie wierzący i jako Naród żyjący na polskiej ziemi”. – Chcemy dziękować za to, że Maryja oręduje za nami – podkreśla. Zwraca uwagę, że „możemy mieć różne wzorce wśród ludzi, takich czy innych przywódców, możemy podziwiać tych, którzy służyli Polsce, ale pamiętajmy, że najgłębszym wzorem służby człowiekowi jest sam Chrystus”. – Na tym wzorze na pewno się nie zawiedziemy – dodaje.

Uroczystości na Jasnej Górze co roku poprzedza Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to praktyka, którą paulini pielęgnują od wieków. Przez dziewięć kolejnych wieczorów, począwszy od 17 sierpnia, na jasnogórskim szczycie odprawiana jest też Msza św. zwana nowennową. W tym roku specjalnie przygotowane na tę okazję kazania głosi biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

– Nowenna i uroczystość mają przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu – przypomina o. Sebastian Matecki, rzecznik Jasnej Góry. Podkreśla, że „odczuwamy obecność Maryi w dziejach naszego Narodu, która dawała wiele razy dowody swej matczynej obecności i troski, również w wymiarze odzyskiwania niepodległości i gospodarzenia tą niepodległością”. – To stało się siłą wielką dla wielu pokoleń Polaków, ale i jest siłą wielką także dla naszego pokolenia – dodaje.

Zwieńczeniem nowenny będzie Diecezjalna Procesja Maryjna z katedry na Jasną Górę 25 sierpnia, w wigilię uroczystości poświęconych patronce metropolii częstochowskiej.

26 sierpnia na Jasnej Górze to kolejny szczyt pielgrzymkowy. Łącznie na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej przyjdzie ponad 80 pielgrzymek. Suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski odprawiona zostanie o godz. 11.00. Mszy św. będzie przewodniczył  Prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak. W jej trakcie ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Eucharystię poprzedzi o godz. 10.00 misterium „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” w wykonaniu Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus” i uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej z Częstochowy.

JG, KAI

Aktualizacja 24 sierpnia 2018 (13:38)

NaszDziennik.pl