logo
logo

Zdjęcie: Małgorzata Pabis/ Nasz Dziennik

Wzór męstwa i poświęcenia

Poniedziałek, 10 września 2018 (21:37)

Do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach w minioną sobotę przybyła XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości dziękowali za wszystkie łaski i polecali Bożemu Miłosierdziu Ojczyznę i kolej.

Pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Po niej w bazylice sprawowana była Msza św. Na jej początku słowo powitania do kolejarzy skierował ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, rektor sanktuarium. Z kolei ks. abp Marek Jędraszewski w homilii przypomniał postać męczennicy – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. 

– Ci, którzy idą za Bogiem i tym samym zbliżają się do Niego, krocząc drogami wiary, nadziei i miłości, doświadczają, że On jest z nimi, współdziała dla ich dobra i wyzwala w nich nadzwyczajne moce – mówił ks. abp Jędraszewski.

Arcybiskup zwrócił uwagę na bohaterską postawę polskich kolejarzy w czasie II wojny światowej. Jak mówił, to oni, we wrześniu 1939 roku, obronili razem z celnikami mosty w Tczewie. Na początku 1940 r. Niemcy rozstrzelali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych wielu przedwojennych pracowników PKP. Od początku okupacji w środowisku kolejarskim powstawały liczne organizacje konspiracyjne, które przyczyniły się do osłabienia niemieckiego potencjału wojskowego. W latach 1940–1941 nasi kolejarze uszkodzili ponad 40 proc. lokomotyw na terenie Generalnej Guberni i podpalili 400 cystern z materiałami pędnymi.

– Doskonale wiedzieli, że służąc Ojczyźnie, służą Bogu i przez to zasługują z Jego strony na pomoc i wsparcie. Dawali świadectwo swojego przywiązania do Ojczyzny i pokazywali, czym jest prawdziwy patriotyzm.
Kończąc homilię, metropolita krakowski podkreślił, że w zmaganiach o wolną Polskę nie zabrakło postawy kolejarzy, którzy dla wielu byli natchnieniem do walki, wzorem męstwa i poświęcenia dla dobra Ojczyzny. – Oni pokazują nam etos kolejarza, człowieka służby Polsce i polskiemu człowieczeństwu – zaznaczył metropolita ktrakowski.

Na koniec Eucharystii ks. abp Jędraszewski poświęcił sztandar PKP TELKOL.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki kolejarzy było hasło obecnego roku kościelnego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl