logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Zjednoczeni z Chrystusem

Niedziela, 16 września 2018 (23:18)

„Msza Święta jako centrum życia człowieka w małżeństwie i rodzinie” – pod takim hasłem w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. w Szczecinie odbywały się rekolekcje dla rodzin, które prowadził ks. prof. Tadeusz Guz.

– Modlitwa po komunii św. przypomina dar Eucharystii przenajświętszej oraz wyraża prośbę ludu Bożego i duchowieństwa o dobre owocowanie w życiu – przypomniał ks. prof. Tadeusz Guz i dodał, że chodzi o to, aby po zakończeniu uczestnictwa we Mszy św. iść w życie i żyć tą komunią z Bogiem i człowiekiem. – Żeby tego dokonać, to trzeba z całą naszą rozumnością i wolnością, razem z Chrystusem rozumieć rzeczywistość, przeżywać rzeczywistość, kształtować nasze życie codzienne i tak zbliżać się do Nieba. I tak nas uczy Kościół Święty w instrukcji o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej z 1967 roku. O zjednoczenie zaś z Chrystusem, ku któremu ten sam sakrament jest skierowany, należy się starać nie tylko w czasie samego obrzędu eucharystycznego, lecz należy je przedłużać na przeciąg całego życia chrześcijańskiego, tak by wierni, kontemplując nieustannie przez wiarę otrzymany dar, wiedli życie codzienne w dziękczynieniu, pod kierownictwem Ducha Świętego i przynosili obfitsze owoce miłości – zauważył ks. prof. Guz. 

Całe nagranie kazania TUTAJ

NaszDziennik.pl