logo
logo

Zdjęcie: Joanna Adamik/ -

Kraków ma nowego biskupa

Sobota, 5 stycznia 2019 (18:23)

Dominus spes mea. Takie jest moje zawołanie biskupie. Pan jest nadzieją moją. Chciałbym, aby cała moja posługa biskupia była przepełniona nadzieją, że to, co czynię, jest zgodne z wolą Bożą. Ufam, że tak będzie – powiedział ks. bp Janusz Mastalski. W katedrze wawelskiej przyjął dzisiaj święcenia biskupie. 

 

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski. Kaznodzieja podkreślił, że moment święceń to szczególna chwila, kiedy to nowy biskup z wdzięcznością wspomina tych wszystkich, których Pan Bóg w swej Opatrzności postawił na jego dotychczasowej drodze życia i dzięki którym mógł doświadczyć i poznać Chrystusa i Jego Dobrą Nowinę.

– Dzisiaj wdzięczna pamięć o nich wszystkich staje się dla ciebie wielkim zobowiązaniem, aby otrzymany od nich i dzięki nim skarb wiary przekazywać nowym pokoleniom, składającym się na wielkie dzieje Kościoła. Stąd też wypływa ogromna waga dwóch pytań, jakie za chwilę postawię tobie w imieniu Kościoła: „Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa?” i „Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele?” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski. 

Metropolita krakowski wyjaśnił, że nowy biskup otrzyma mitrę, pastorał i pierścień.

– Z mitrą na głowie, z pastorałem w ręce i z pierścieniem na dłoni idź do świata pełen śmiałości i męstwa. Nie bój się! Niech przez całe twoje pasterskie posługiwanie towarzyszą ci słowa św. Jana Pawła II Wielkiego z placu św. Piotra: Non abbiate paura! – „Nie lękajcie się!”. A w chwilach, w których będziesz dziękował Panu Bogu za wiele nadzwyczajnych znaków Jego błogosławionej obecności w świecie, miej w sobie żarliwe przekonanie, że Duch Święty będzie ci każdego dnia objawiał ogrom łask, jakimi dzięki Niemu żyje Kościół. Niech twej pasterskiej posłudze towarzyszą słowa, które przed wiekami Jezus wypowiedział najpierw do Natanaela: „Zobaczysz jeszcze więcej niż to”, a następnie do pozostałych Apostołów: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1,50-51). Idź do świata, wzywając wszystkich, aby na oścież otwierali drzwi Chrystusowi. Idź zgodnie z twym biskupim zawołaniem: Dominus spes mea („Pan moją nadzieją”) – mówił ks. abp Jędraszewski. 

 

Ks. bp Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. Po przyjęciu 21 maja 1989 r. święceń prezbiteratu przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Gdów, a przez następne trzy lata – w parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. W 1994 r. został skierowany przez kard. F. Macharskiego na studia z zakresu pedagogiki oraz studia doktoranckie. Od 1995 r. jest związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W trakcie swojej pracy naukowej współpracował także z innymi uczelniami, był ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Od lipca 2017 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 

Herb bp. Janusza Mastalskiego przedstawia na niebieskiej tarczy złoty krzyż, którego trzy ramiona posiadają zakończenia w kształcie lilii,  czwarte ramię zaś w dolnej części przyjmuje kształt kotwicy. W centralnym miejscu tarczy, na przecięciu się ramion krzyża, umieszczone zostało serce, z którego wydobywają się płomienie. Całość herbu dopełnia krzyż ponad jego tarczą, osłonięty zielonym kapeluszem i zwisającymi po każdej stronie tarczy sześcioma chwostami. Poniżej tarczy herbowej znajduje się złota szarfa z napisem: DOMINUS SPES MEA.

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl