logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Niepokalanów: wspólnotowa ekspiacja za grzechy przeciwko życiu

Sobota, 9 marca 2019 (09:48)

Dziś i przez kolejne dwie soboty franciszkanie z Niepokalanowa zapraszają na wspólnotową ekspiację za grzechy przeciwko życiu.

Zapraszamy do Niepokalanowa w trzy kolejne soboty marca (9, 16 i 23) na wspólnotowe wynagrodzenie Bogu za grzechy przeciwko życiu. Każde ze spotkań rozpocznie się o godz. 10 konferencją Wiesławy Kowalskiej z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze. Łącząc się z krzyżową Ofiarą Jezusa, w Eucharystii o godz. 11 będziemy wynagradzać Bogu za wszystkie grzechy przeciwko życiu.

Po Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zostaną odmówione specjalne modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

  • 9 marca będziemy się modlić modlitwą matki, solidaryzując się ze wszystkimi cierpiącymi kobietami.
  • 16 marca będziemy łączyć się z mężczyznami, odmawiając modlitwę ojca.
  • 23 marca w specjalnym nabożeństwie będziemy przepraszać Boga za wszystkich ludzi winnych aborcji i innych grzechów przeciwko życiu.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym drogie jest każde życie ludzkie. Niech to wspólne przebłaganie dokona cudu uwolnienia i uzdrowienia całego naszego Narodu.

Wszystkie teksty modlitw zostaną wydrukowane w specjalnie przygotowanej broszurce, by można je było zabrać do swoich środowisk celem większego rozpropagowania.

Kroki do uwolnienia z poczucia winy po aborcji, modlitwę matki, modlitwę ojca, świadectwa itp. można odnaleźć na stronach: www.poaborcji.pl i www.duchowaadopcja.info. W Radiu Niepokalanów będą emitowane audycje na ten temat, m.in.: świadectwo Wiesławy Marii o uzdrowieniu i pojednaniu po aborcji, konferencja Wiesławy Kowalskiej nt. syndromu poaborcyjnego i rozmowa na ten temat z kapłanem.

JG, niepokalanow.pl

NaszDziennik.pl