logo
logo

Zdjęcie: / -

Chrystus zmartwychwstał!

Niedziela, 21 kwietnia 2019 (08:01)

W Niedzielę Wielkanocną przychodzimy do pustego grobu Pana. Chrystus zmartwychwstał prawie dwa tysiące lat temu, jednak nasze serca często są w podobnym stanie jak serca Apostołów i niewiast w tamtych dniach. Żyjemy w lęku, przygnębieni, bo zabito Mistrza; więcej, bo sami uciekliśmy, bo zdradziliśmy. Czujemy, że nasze życie traci smak, że coś nie gra, czasem nawet sami nie wiemy co. Tracimy sens i radość życia, a problemy i troski dnia codziennego stają się tak wielkie, że przesłaniają nam to, co w życiu człowieka jest najważniejsze. Czasem czujemy, że funkcjonujemy jak maszyny, bez uczuć, bez świadomego przeżywania relacji, z pustką w sercu.

Takie uczucia lęku, przestraszenia, końca czegoś, co wypełniało do tej pory życie, przeżywają Apostołowie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej. Święty Jan pisze, że Piotr z drugim uczniem są zagubieni. Słysząc wiadomość, którą przynosi im Maria Magdalena, że zabrano Pana, biegną do grobu, by przekonać się, czy to prawda. I rzeczywiście, grób jest pusty...

Pierwszym elementem w ramach wydarzeń paschalnych jest pusty grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód. Nieobecność ciała Chrystusa można by wytłumaczyć inaczej. Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania faktu zmartwychwstania Chrystusa – naucza Katechizm Kościoła Katolickiego.

Dopiero po przyjściu do grobu uczniowie uwierzyli słowu, które Jezus im zapowiadał, zrozumieli Pisma. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia. Grób jest pusty, nie dlatego, że ktoś wykradł ciało, ale dlatego, że Jezus wyszedł z niego żywy, że spełniły się zapowiedzi Pisma.Kamień jest odsunięty, nasz Pan żyje!

Misterium paschalne ma dwa aspekty – czytamy dalej w KKK – przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia [...] Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią grzechu i na nowym uczestnictwie w łasce. Zwycięstwo Chrystusa przywraca nas do pełnej jedności z Bogiem, którą utraciliśmy w Raju przez grzech pierworodny. Chrystus, Nowy Adam, daje nowe życie w Bogu, możliwość uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.

By uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, potrzeba było, by uczniowie stanęli nad grobem. Pobiegli do miejsca, gdzie spoczywało martwe ciało Mistrza z Nazaretu. By doświadczyć mocy zmartwychwstania Chrystusa, musimy dotknąć tych martwych miejsc. Potrzeba pochylić się nad naszym grobem, wejść do niego, wejść do trudnych momentów życia, by w nich zobaczyć tylko leżące płótna. Tylko droga przez trudne momenty może doprowadzić nas do żyjącego Boga. Do Boga, który ma moc odrzucić ciężki kamień grobu, który na Tobie leży. Nie własną mocą tego dokonasz, tylko Jezus ma taką władzę, by uwolnić Cię i przywrócić sens Twojemu życiu!

Dążcie do tego, co w górze, mówi św. Paweł, skoro umarliście z Chrystusem, z Nim też zmartwychwstaniecie. Żeby w pełni dostąpić owoców Odkupienia, żeby w pełni uczestniczyć w łasce, potrzeba z naszej strony postawy wiary i zaufania. Piotr ujrzał i uwierzył – i w Jego życiu dokonał Pan zmiany, zmartwychwstania, pomimo jego osobistej porażki, pomimo zdrady. Dziś stoi przed ludem i z mocą świadczy, że Bóg żyje i każdy, kto wierzy w Jezusa, otrzymuje odpuszczenie grzechów i życie wieczne.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM

NaszDziennik.pl