logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Wielkanoc

Niedziela, 21 kwietnia 2019 (13:53)

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” – powtarzamy dzisiaj za psalmistą. Wielkanoc, najstarsze, a zarazem najważniejsze dla chrześcijan święto, obchodzimy co roku. Może nam w XXI wieku – już trochę spowszedniała. Ta sama liturgia Triduum Paschalnego, męka, grób, zmartwychwstanie. Jak zrozumieć tę największą tajemnicę naszej wiary? Pytamy siebie?  Pytamy swoje otoczenie?

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to rewolucja miłości. Nie jest kwestią przypadku, że Chrystus Pan zmartwychwstał właśnie w niedzielę. Światłość Jego zmartwychwstania rozświetliła poranek pierwszego dnia tygodnia właśnie dzień niedzielny! 

Swoim powstaniem z martwych Jezus zapoczątkował nową epokę w ludzkiej historii. Oświetlił całą ziemię światłem przyszłego wieku. Samo zmartwychwstanie niesie jednak ze sobą wiele znaków zapytania, które musimy wciąż odczytywać, jak to robiło pokolenie uczniów Zmartwychwstałego. 

Do dziś tęgie umysły tego świata głowią się, jak dokonało się to zmartwychwstanie Chrystusa? Ta Tajemnica prowadzi nas po drogach wielkanocnych. Do tego jednak, żeby odczytać zwycięstwo Poranka Wielkanocnego, niezbędna jest wiara.

Zwycięstwo dokonuje się w nas przez miłość. Z pustego grobu Jezusa rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia. Zmartwychwstały pokazuje, że życie i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. Jezus prawdziwie zmartwychwstał! 

Czy ja wierzę, że też z Nim zmartwychwstanę? „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. Alleluja!

 

Weselmy się i radujmy. Pan jest wśród nas ! 

Ks. prałat Marian Kopko, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

NaszDziennik.pl