logo
logo

Zdjęcie: Paweł Trawka/ -

Doświadczyć Bożej obecności

Niedziela, 21 kwietnia 2019 (19:21)

Ponad  300 najuboższych podopiecznych łaźni i jadłodajni wrocławskiej „ Caritas” otrzymało w Wielką Sobotę święconkę na swoje świąteczne stoły. Dary zakupiono przede wszystkim dzięki hojności wielu ofiarodawców, a część z nich pochodziło także z Banku Żywności. Poświęcił je i osobiście wręczał metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny.

Ksiądz arcybiskup zauważył, że Święta Wielkanocne są najważniejszymi świętami chrześcijańskimi. W tym czasie adorujemy Krzyż Chrystusa, żeby potem cieszyć się Jego zmartwychwstaniem.

– Dlatego też w ten dzisiejszy i jutrzejszy dzień chcę Wam życzyć doświadczenia Bożej obecności w waszym życiu. Dzisiaj jest taki dzień, który Pan Jezus spędza w Szeolu, w tym miejscu, w którym ludzie oczekiwali na zbawienie. W „Wyznaniu wiary” mówimy: „zstąpił do piekieł”. Ale to nie chodzi o to, żeby Pan Jezus wstąpił do piekła, ale do tego miejsca, w którym ludzie oczekiwali zbawienia, odkupienia. Chrystus w tych dniach nie leży tylko w grobie. Powiedzielibyśmy, że nie odpoczywa po męce, śmierci, ale z wielką troską wstępuje tam, aby zwiastować tym, którzy oczekiwali na zbawienie, tę radosną wiadomość o zbawieniu.

– Ja też dzielę się z Wami tą wielką radością zmartwychwstania Chrystusa, zwycięstwa nad cierpieniem, nad śmiercią .Tą wielką radością, że poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wchodzimy w nową, głęboką i trwałą więź z Bogiem. Niech zatem Bóg będzie Waszą radością, a Święta Wielkanocne będą dla Was radosnymi i spokojnymi. Życzę Wam także tego, byście doświadczali radości podczas spożywania tych pokarmów wielkanocnych, którymi chcemy Was dzisiaj obdarować – akcentował ks. abp Józef Kupny.

Z kolei dyrektor wrocławskiej „Caritas” ks. Dariusz Amrogowicz wskazał, że już od początku pierwszych wieków Kościół zdawał sobie sprawę, że najcenniejszą wartością jest Eucharystia i ubodzy, którzy są skarbem tego Kościoła. Opiekę nad nimi powierza Chrystus swoim apostołom.

– Staramy się realizować to dzieło, które On zaczął i przekazał swoim uczniom. Organizujemy świąteczne paczki nie tylko dlatego, żeby Ci ludzie otrzymali kawałeczek  święconki, czegoś lepszego na stół wielkanocny, ale przede wszystkim z poczucia miłości do Chrystusa. Pragniemy tym darem dzielić się z potrzebującymi. Chcemy, żeby mieli oni tą świadomość, że radość wypływa ze Zmartwychwstania naszego Pana – podkreślił ks. Amrogowicz.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl