logo
logo

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

zdjęcie

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Ewangelia

Niedziela, 19 maja 2019 (10:03)

J 13,31-33a.34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.


 

ROZWAŻANIE

Wszystko jest po coś

Na czym polega „nowość” przykazania, o którym mówi dziś Jezus w Ewangelii? Przecież obowiązywało już w Starym Testamencie (np. Kpł 19,18). Jezus potwierdza jego aktualność, ale też dodaje radykalnie nowe i ostateczne kryterium chrześcijańskiej miłości – odniesieniem ma być On sam: „tak jak Ja was umiłowałem”. Ważny jest kontekst nakazu: poprzedziło go umycie uczniom nóg i słowa mówiące o relacjach, jakie powinny zachodzić między nimi (skoro On, Nauczyciel i Pan, tego dokonał, i oni winni sobie wzajemnie tak czynić). Istotny jest też fakt, iż u św. Jana – w porównaniu z analogicznymi opisami Ostatniej Wieczerzy u św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza – nie ma formuły konsekracji chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Nie jest to przeoczenie, raczej świadomy zabieg mający na celu ukazanie innego wymiaru Eucharystii, rozumianej nie tylko jako obecność żywego i prawdziwego Boga, ale też jako dynamizm, z którego wynikają konkretne zadania. Ma być pokarmem dla słabych, wzorem miłości do końca.

„Świat ma sens tylko dlatego, że kiedyś chodził po nim Jezus” – pisał przed laty Dietrich Bonhoeffer. Dziś dostrzegamy to z coraz większą wyrazistością. Gdy ginie z oczu miłość, którą Chrystus, poprzez własne życie, zdefiniował najpełniej, natychmiast pojawia się niezliczona ilość jej podróbek. Wszechogarniający ocean tandety, podszyty ludzkim egoizmem! Ktoś smutno skonstatował: to najpiękniejsze i najbardziej zakłamane słowo świata. Niestety, to prawda.

Święty Jan Paweł II powiedział: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie”. Nieprzypadkowo przykazanie miłości zostało przekazane uczniom tuż przez Golgotą, w momencie najbardziej uroczystym. To jakby sedno Chrystusowego testamentu. I znak rozpoznawczy ucznia.

J 13,31-33a.34-35

Aktualizacja 19 maja 2019 (19:03)

Nasz Dziennik