logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Najwyższe stworzenie Boże

Środa, 26 czerwca 2019 (17:01)

Dwudziestym czwartym doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu został  były wieloletni rektor tej uczelni, a obecnie ordynariusz diecezji świdnickiej  ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

Najwyższe akademickie wyróżnienie ks. bp Dec otrzymał podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu PWT.

Jeden z wychowanków świdnickiego ordynariusza, obecny rektor tej uczelni ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, przemawiając na początku uroczystości, stwierdził m.in., że o życiu i twórczości ks. bp. prof. Ignacego Deca można powiedzieć, że jest dokładną realizacją zamysłu „Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu. Owoce pracy ponadczterdziestoletniej pracy naukowo-dydaktycznej w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym ks. bp. Deca świadczą o tym, że potrafił zawsze łączyć ludzkie ratio z Boskim revelatio, służąc człowiekowi i pomagając mu na drodze Zbawienia.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ksiądz rektor podkreślił, że ks. bp Ignacy Dec to człowiek głębokiej modlitwy i wytrwalej pracy. Potrafi łączyć prostotę w modlitwie z naukową, profesorska wiedzą. – Cieszymy się ogromnie, że to wielkie wydarzenie może się dokonać w uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, patrona wrocławskiej katedry i miasta Wrocław, w którym przez wiele lat żył i pracował nasz dostojny doktor honoris causa - dodał ks. prof. Wołyniec.

W laudacji  biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej  prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, także wychowanek ks. bp. Deca, wskazał na najistotniejsze elementy z życia i pracy naukowej, wiodące momenty jego działalności pasterskiej i publicznej. Ujął je w pięciu odsłonach: formacyjne preludium, świat katolickiej akademii, stopniowe poszerzanie pola służby, nowy pasterz w nowej diecezji, coraz głębiej w służbie Bogu i Kościołowi. – W tych odsłonach znajdujemy przekonanie, że chrześcijaństwo to prawda o Bogu, a w świetle Bożego Objawienia również prawda o człowieku i świecie – wskazał ks. bp Siemieniewski.   

W imieniu Kościoła wrocławskiego serdeczne gratulacje nowemu doktorowi honoris causa PWT złożył wielki kanclerz tej uczelni, metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny. – Cieszę się, że ten najwyższy akademicki tytuł otrzymujesz w roku 75. rocznicy swoich urodzin, 50-lecia święceń kapłańskich oraz 15-lecia Twoich święceń biskupich, ingresu i istnienia diecezji świdnickiej. Twoja posługa pierwszego biskupa świdnickiego i związany z nią trud budowania struktur nowej diecezji w niczym nie osłabiła głębokiej więzi łączącej Cię z archidiecezją wrocławską i Papieskim  Wydziałem Teologicznym, Jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni – podkreślił metropolita wrocławski. Dodał, że „trudno nie wyrazić słów wielkiego uznania dla Twojego ogromnego dorobku naukowego w zakresie zagadnień  filozoficzno-antropologicznych, społeczno-etycznych, wychowawczych i religijnych” .

Zabierając głos w czasie uroczystości, ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec podziękował serdecznie swojej Alma Mater, z którą był związany przez ponad 40 lat, za to najwyższe akademickie wyróżnienie. – Biskup Andrzej poruszył w  laudacji wiele takich wątków, których ja nie byłem świadomy. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej miałem trzech mentorów: bp. Wincentego Urbana, o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca i św. Jana Pawła II – akcentował nowy doktor honoris causa PWT.

W wygłoszonym z okazji nadania tego tytułu wykładzie ksiądz biskup omówił „Filozoficzne implikacje posługi papieskiej Jana Pawła II”. Wskazał m.in., że „ człowiek w oczach kard. Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II jest najwyższym stworzeniem Bożym tu, na ziemi. Nie można go ubóstwiać, jak czyni to liberalizm i indywidualizm, ale nie można go też mylić ze zwierzęciem, jak uczynił to marksizm. – Człowiek zachowuje szczególną godność, gdyż posiada w sobie zdolność do intelektualnego poznania i do duchowego, wolnego miłowania, co predystynuje go do duchowego wzrastania w doskonałości i świętości – podkreślił ks. bp Dec.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl