logo
logo

Zdjęcie: Przemysław Groński/ -

Bluźnierstwo jest grzechem

Sobota, 20 lipca 2019 (18:26)

Przebłaganie Pana Boga za wszystkie popełnione grzechy było główną intencją piątkowej modlitwy ekspiacyjnej w krzeszowskim opactwie. Rozpoczęła się ona Mszą św. w brackim kościele pw. św. Józefa  sprawowaną pod przewodnictwem kustosza sanktuarium ks. prał. Mariana Kopki.

W homilii kustosz sanktuarium przypomniał, że nie wolno posługiwać się imieniem Bożym lekkomyślnie lub pogardliwie. – Istotą grzechu bluźnierstwa jest nienawiść skierowana ku Bogu. Bluźnierstwo jest grzechem szatańskim. To Szatan jest pierwszym bluźniercą przeciwko Bogu. Grzech bluźnierstwa zdarza się u ludzi pysznych i wrogo nastawionych do Boga, którzy ośmielają się zwracać przeciwko Niemu – zauważył kaznodzieja. – Dopuszczają się go ci, którzy świadomie walczą z Bogiem, a narzędziem  tej walki jest wyśmiewanie prawd wiary, naigrywanie się z symboli religijnych, wykorzystywanie ich w sposób prowokacyjny – dodał kapłan.

Jak zauważył kaznodzieja, grzech podszyty jest zawsze nienawiścią do tego, co święte. – Intencją bluźnierstwa  jest nie tylko obrażanie Boga, ale także szkodzenie Kościołowi i osłabianie wiary w sercach ludzi. Na tym polega wewnętrzna złość bluźnierstwa – mówił ks. prał. Marian Kopko.

– Taka sytuacja wydarzyła się ostatnio w Krzeszowie. Dwójka młodocianych ludzi (jeden z naszej parafii) zniszczyła trzy kaplice Drogi Krzyżowej. Dzisiaj chcemy przepraszać Pana Boga za ten grzech bluźnierstwa i prosić o łaskę nawrócenia dla tych młodych ludzi i ich rodziców. Chcemy przez modlitwę, post i jałmużnę wypraszać u Pana Boga litość nad nami, grzesznikami; pragniemy także duchowego oczyszczenia naszej miłości względem Pana Boga – podsumowywał homilię ks. prał. Marian Kopko. 

Po Eucharystii modlitwę ekspiacyjną kontynuowano, przechodząc procesjonalnie przez stacje Drogi Krzyżowej Kalwarii Krzeszowskiej.

 

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl