logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Zrozumieć Boże prawdy

Piątek, 16 sierpnia 2019 (22:46)

Kilka tysięcy wiernych, pielgrzymów z całej Polski oraz z Czech, uczestniczyło w trzydniowym Wielkim Odpuście Krzeszowskim.

Centralnym punktem uroczystości w Krzeszowie była czwartkowa Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza legnickiego ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Witając wszystkich jej uczestników, kustosz sanktuarium ks. prałat Marian Kopko, nawiązując do słów krzeszowskiej pieśni „Maryjo, naucz nas kochać Jezusa w Eucharystii”, podkreślił, że Msza św. to szczyt naszego dziękczynienia.

Z kolei ks. bp Zbigniew Kiernikowski zauważył, że uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukazuje perspektywę naszego życia. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by mieć udział w chwale zmartwychwstania Pana. A Maryja jest pierwsza z nas, która uczestniczy w tym misterium tajemnicy zjednoczenia z Bogiem. – Uznajemy się za ludzi grzesznych, a jednocześnie głęboko wierzymy, ufamy, że Bóg wybiera nas i i przeznacza nas dla siebie – podkreślił ks. bp Kiernikowski.

W homilii ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego ks. bp Włodzimierz Roman Juszczak wskazał m.in., że jesteśmy zobowiązani do dbania o nasze ciało, mając na względzie jego zdrowie, zabezpieczenie, jedzenie, picie, jego rozwój fizyczny, intelektualny, należny odpoczynek. – Ciało nie może być niszczone ani przez zabijanie, aborcję, eutanazję i innymi sposobami, bo ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego – przypomniał ks. bp Juszczak.

Zauważył, że w dzisiejszym świecie słyszymy wiele głosów, iż dzisiejszemu człowiekowi  nie jest potrzebny ani Bóg z Dobrą Nowiną, ani Kościół z Ewangelią. 

– Dzisiejsze święto przekazuje nam, że warto i trzeba, tak jak apostołowie, zatrzymać się na chwilę, próbować zrozumieć Boże prawdy, które Bóg stawia przed człowiekiem. Warto też spojrzeć na ikonę krzeszowskiej Matki Bożej Łaskawej w duchu odczytania Bożej prawdy, które Bóg dzisiaj w Jej obliczu stawia i zwraca do każdego z nas. Może wówczas, nie mając w sobie negatywnego nastawienia, którym dzisiaj zewsząd atakuje nas świat, łatwiej będzie pojąć Boży plan zbawienia przygotowany i realizowany od wieków. W tym planie jest dla każdego z nas  zarezerwowane miejsce. Warto też brać w ręce Katechizm Kościoła Katolickiego, abyśmy korzystając z wykładni nauczycielskiego urzędu Kościoła, pomogli sobie w rozumieniu Bożego planu zbawienia – akcentował ks. bp Juszczak.

Po Mszy św. wokół placu klasztornego przeszła tradycyjnie procesja z ikoną Matki Bożej Łaskawej, poświęcono także wiązanki kwiatów i ziół. 

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl