logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Rodzina wychowuje

Sobota, 31 sierpnia 2019 (03:01)

Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci w wierze – wybrzmiewa z listu pasterskiego polskich biskupów z okazji IX Tygodnia Wychowania.

 

Tydzień Wychowania będziemy w Polsce przeżywać od 15 do 22 września pod hasłem „Zamieszkać razem z Jezusem”. – W wychowaniu dzieci bezwzględne pierwszeństwo ma rodzinny dom. Kościół i placówki oświatowe spełniają w tej kwestii wyłącznie rolę pomocniczą. Mocno podkreśliła to już deklaracja „Gravissimum educationis” Soboru Watykańskiego II. Wychowawcza rola rodziców jest konsekwencją tego, że to oni zrodzili dziecko i są za nie odpowiedzialni – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, wykładowca i nauczyciel.

Procesy dydaktyczne są wspomagane przez rozmaite pomoce materialne, takie jak komputer, tablet czy tablice interaktywne. Jest to potrzebne, choć – jak zwraca uwagę nasz rozmówca – nie można przeakcentować roli techniki i całego materialnego aspektu wychowania i dydaktyki. – To, co jest elementem pomocniczym, nie może stanąć na pierwszym miejscu. Nic nie zastąpi osobowości nauczyciela i roli mistrza, jaką powinien on pełnić – wskazuje konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. „Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny” – czytamy w liście. – Najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. Źródłem miłości w domu jest miłość małżeńska. Czynnikiem, który w najwyższym stopniu warunkuje rozwój dziecka, jest jakość miłości małżeńskiej rodziców. Tego nie da się zastąpić niczym: ani pieniędzmi, ani najlepszą szkołą czy ilością zajęć pozalekcyjnych – wskazuje prof. Mieczysław Guzewicz. Biskupi podkreślają, że w procesie wychowawczym nic nie zastąpi prostych środków budowania relacji, które wymagają dziś ponownego odkrycia. „Jakże istotne dla życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny” – zachęcają.

Zwracają się oni do rodziców, by starali się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. „Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga” – akcentują.

Drogi Czytelniku,

zapraszamy do zakupu „Naszego Dziennika” w sklepie elektronicznym

Krzysztof Gajkowski

Nasz Dziennik