logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Rodzice muszą się angażować w prace szkoły

Sobota, 31 sierpnia 2019 (22:28)

– Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć duży wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji ich dzieci – mówił ks. abp Stanisław Gądecki do katechetów z okazji Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego.

Doroczne spotkanie referentów, wizytatorów oraz katechetów świeckich i zakonnych odbyło się w największym w Poznaniu kościele pw. Nawiedzenia NMP. Głównym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem metropolity poznańskiego.

W homilii przewodniczący KEP zwrócił uwagę na przełom, jaki obecnie dokonuje się w cywilizacji i kulturze w Polsce, w którego kontekście ważna i trudna staje się posługa katechety.

Ksiądz abp Gądecki zaznaczył, że w Polsce toczy się proces mający na celu wprowadzenie ideologii przeciwnej chrześcijaństwu. – Nie chodzi o to, aby wprowadzić jakieś zmiany, ale o to, by odwrócić do góry nogami cywilizację chrześcijańską – stwierdził metropolita poznański.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że Polska pozostaje ostatnią strażnicą trzymającą się wartości chrześcijańskich, ale „do Polski płyną ogromne środki finansowe, za pomocą których chce się wprowadzić ideologie przeciwne chrześcijaństwu”.

– Ideologia genederyzmu nie chce przyjąć do wiadomości, że jest ideologią, wywraca naturę ludzką i odwraca to wszystko, co wiąże się z chrześcijańską antropologią człowieka – zaakcentował metropolita poznański. Podkreślił, że ten proces widoczny jest w wielu miastach i szkołach, które wprowadzają programy w dziedzinie edukacji seksualnej.

Przewodniczący KEP stwierdził, że w tym kontekście należy podkreślać rolę i odpowiedzialność rodziców, ponieważ szkołą pełni tylko funkcję pomocniczą. Wskazał, że główna odpowiedzialność w kwestii wychowania dzieci spoczywa na rodzicach, gdyż dzieci nie są własnością państwa.

Metropolita poznański zauważył, że należy przypominać i podkreślać prawa rodziców w zakresie procesu wychowania.

– Świadomość praw rodziców oraz aktywne ich zaangażowanie w prace rad rodzicielskich są tym właściwsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się na autorytet praw władz samorządowych jako organu prowadzącego – zaznaczył ks. abp Stanisław Gądecki.

Przypomniał, że „edukacja i wychowanie, czyli kształtowanie postaw w polskim systemie prawnym, traktowane są jako kompetencje rodziców, a rola szkół jest w tym względzie wyłącznie pomocnicza”. Zauważył, że Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Ksiądz abp Gądecki zaznaczył, że na udział dziecka w zajęciach dodatkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Nie może mieć jednak charakteru ogólnego, ponieważ należy dokładnie zapoznać się z treściami, które mają być przekazywane podczas zajęć, oraz poznać podmiot prowadzący zajęcia.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że jeśli dojdzie do niepokojących sytuacji, rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców, np. Polskie Stowarzyszenie Rodzin.

– Wystawianie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną. Rodzice mogą monitorować pracę szkoły i zapobiegać wprowadzaniu treści demoralizujących – zaznaczył ks. abp Gądecki.

Podkreślił, że przy KEP powstaje zespół, który ma opracować dokumenty dotyczące nauczania Kościoła w sprawie genderyzmu i LGBT.

Metropolita poznański zwrócił uwagę na skutki, jakie pociągnął za sobą strajk nauczycieli, który odbył się wiosną br. Mówił, że katecheci doświadczyli zachodzących zmian w społeczeństwie podczas strajku nauczycieli, kiedy okazało się, że dobro dzieci nie jest dobrem dla wszystkich.

– Podczas egzaminów, zastępując innych, narazili się środowisku nauczycielskiemu, w które wcześniej byli wrośnięci. Dobro dziecka miało mniejsze znaczenie, okazało się, ile kosztuje postawa chrześcijańska – stwierdził ks. abp Gądecki.

Mszę św. poprzedziła medytacja wokół tematu Eucharystii jako tajemnicy wiary, którą poprowadził ks. dr Artur Filipiak.

Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu przypomniał, że Eucharystia jest źródłem, z którego katecheci powinni czerpać, spotykając się z Jezusem, i prowadzić do Niego uczniów.

Zachęcił katechetów do szukania wspólnoty nie tylko między sobą, ale też do współpracy z ludźmi dobrej woli, przede wszystkim z rodzicami.

RP, KAI

NaszDziennik.pl