logo
logo

Jak pomóc duszom zmarłych?

Piątek, 1 listopada 2019 (16:36)

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas, kiedy Kościół daje nam szczególne dary – odpusty, które możemy ofiarowywać za dusze zmarłych.

Ksiądz Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przypomina nam, jak dobrze i owocnie przeżyć te listopadowe dni. – Wykorzystajmy ten czas naszej pomocy dla zmarłych. Niech te dni listopadowe będą dniami modlitewnej pamięci o tych wszystkich, którzy oczekują na wieczne zbawienie – powiedział kapłan.

Ksiądz Bielas przywołuje także słowa św. Siostry Faustyny Kowalskiej zapisane w „Dzienniczku”. Apostołka Bożego Miłosierdzia zapisała tam: „Kiedy przed dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był zamknięty, jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam, że jeżeli czego żądacie duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa: spełnij wolę Bożą – my o tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. Wieczorem przyszły te dusze i prosiły mnie o modlitwę, modliłam się wiele za nie. Wieczorem, kiedy procesja wracała z cmentarza, ujrzałam całe mnóstwo dusz, które razem szły z nami do kaplicy, były modlące się razem z nami. Modliłam się wiele, bo miałam na to pozwolenie przełożonych”. (Dz 518-519). 

Małgorzata Pabis

Aktualizacja 1 listopada 2019 (16:36)

NaszDziennik.pl