logo
logo

Zdjęcie: Przemysław Groński/ -

Wiara jest skarbem

Środa, 25 grudnia 2019 (21:47)

Alternatywą dla świata zapatrzonego w ciemność, świata zauroczonego ciemnością, jest nasza wiara – mówił w kazaniu podczas Pasterki w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ks. bp Marek Mendyk

Pasterka sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) zgromadziła dużą liczbę nie tylko wiernych z tamtejszej wspólnoty parafialnej, ale i pielgrzymów z innych rejonów naszego kraju. Eucharystii koncelebrowanej m.in. przez kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej ks. prałata Józefa Lisowskiego i kustosza krzeszowskiego sanktuarium ks. prałata Mariana Kopko przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, sufragan legnicki, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W homilii ksiądz biskup wskazał m.in., że alternatywą dla świata zapatrzonego w ciemność, świata zauroczonego ciemnością, jest nasza wiara: ona jest światłem! Wobec ateizmu czy niewiary świata nasza wiara jest skarbem, którego nie tylko chcemy bronić; ale jest też ona siłą, która umożliwia nam tę obronę.

– Zachować ducha wiary znaczy wyrzec się wszelkiego kompromisu; nie zgodzić się patrzeć na rzeczy inaczej niż poprzez wiarę. Bóg, ofiarowując nam wiarę, otwiera swą rękę, byśmy włożyli w nią swoją dłoń i pozwolili Mu się poprowadzić. Czego więc mielibyśmy się lękać? Istotne jest, byśmy niezachwianie trzymali naszą dłoń w Jego dłoni. Tą głęboką więzią z samym Bogiem jest nasza wiara. Głęboko wierzę, więcej: jestem przekonany, że jest to jedyne możliwe źródło pokoju. Utrzymać naszą dłoń w dłoni Boga to rękojmia prawdziwej życzliwości bez paktowania, prawdziwej cichości bez tchórzostwa, prawdziwej siły bez przemocy. Wiara jest cnotą aktualną jak nigdy dotąd! – mówił kaznodzieja.

Ksiądz biskup zwrócił uwagę, że wiara jest też źródłem radości. – Jak nie trwać w radości, skoro powierzamy się Temu, który jest źródłem radości! Postawa wiary jest wymagająca, ale nie jest sztywna ani spięta – podkreślał ks. bp Mendyk.

W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązał do mocnych i proroczych słów Henri-Marie de Lubac, jednego z teologów Kościoła katolickiego; słów zapisanych w samym środku II wojny światowej w książce zatytułowanej „Dramat humanizmu ateistycznego: „W obecnym stanie świata chrześcijaństwo musi być tak mężne i silne, że będzie chrześcijaństwem heroicznym. Heroizm ten będzie polegał w pierwszym rzędzie na mężnym stawianiu oporu światu i być może samemu sobie, porywom i urokom fałszywego ideału, żeby utrzymywać z dumą, w ich paradoksalnym nieprzejednaniu, wartości chrześcijańskie, zagrożone i wyszydzane. Z pokorną dumą. Gdyż o ile chrześcijaństwo może i powinno wchłonąć cnoty pogaństwa antycznego, o tyle chrześcijanin, który chce pozostać wiernym, może tylko odrzucić z kategorycznym NIE neo-pogaństwo, które się ukonstytuowało przeciw Chrystusowi. Łagodność i dobroć, delikatność względem maluczkich, skryte poświęcenie, opór wobec kłamstwa, odwaga nazywania zła po imieniu, umiłowanie sprawiedliwości, duch pokoju i zgody, otwartość serca, myśl o niebie… Oto, co chrześcijański heroizm będzie pragnął ocalić”.

Ksiądz biskup Mendyk wskazał w tym kontekście, iż „ktoś powiedział, że wielcy ludzie są jak najpiękniejsze kwiaty". 

– Bądźcie jak najpiękniejsze kwiaty! Bądźcie wielcy! Bądźcie jak światło, wskazujcie drogę, dawajcie poczucie ciepła i zwykłej ludzkiej życzliwości! Bądźcie światłem dla innych! Tak, aby naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką! – apelował, kończąc homilię, ks. bp Marek Mendyk.

Zabierając głos na zakończenie Eucharystii, kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. prałat Marian Kopko podziękował za wszelkie łaski otrzymane w kończącym się roku 2019  za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej. Swoją wdzięczność  wyraził także pod adresem „Naszego Dziennika”, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

 

 

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl