logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Brońcie duszy i ciała

Poniedziałek, 23 marca 2020 (21:39)

O uszanowanie w naszej Ojczyźnie daru życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także o powrót do zdrowia wszystkich zarażonych koronawirusem i ustanie tej pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie modliła się zgromadzona duchowo na Jasnej Górze społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W kaplicy Cudownego Obrazu na swojej XIII pielgrzymce z okazji Dni Świętości Życia studenci, wykładowcy,  absolwenci i przyjaciele WSKSiM zgromadzili się w tym roku duchowo. Msza św. pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, transmitowana była w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja.  

Arcybiskup Wacław Depo w homilii podkreślił, że Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest Słowem Boga i tylko  On może do nas skierować Słowo skuteczne, które uzdrawia, a nawet wskrzesza umarłych. – Domaga się tylko od nas wiary szczerej i bezgranicznej, zgodzić się na Jego Słowo i zawierzyć Mu to kwestia życia i śmierci – wskazał ks. abp Wacław Depo.  

– W nocy zwątpienia, bólu, cierpienia i próby Słowo Boga, którym jest Chrystus, jest Prawdą i Życiem, jest światłem dla naszych dróg, to światło każe nam nie zwątpić w sens modlitwy, którą przez Chrystusa w Duchu Świętym kierujemy do Boga Ojca pełnego miłosierdzia – podkreślił metropolita częstochowski.  

Przypomniał słowa św. Jana Pawła II z krakowskich Błoń wypowiedziane w czerwcu 1979 roku: „Musicie być mocni mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej i odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować wielki dialog z człowiekiem i ze światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, Ojcem przez Syna w Duchu Świętym”.

– Wierzymy Słowu i w moc łaski, które przyniósł Chrystus, i dlatego z ufnością przez wstawiennictwo Maryi w tej duchowej pielgrzymce przynosimy intencje zarówno prawa do życia nienarodzonych, jak również wszystkich zagrożonych epidemią, jak również wszystkich wspomagających w chorobie, abyśmy usłyszeli z nadzieją: idźcie, otrzymaliście dar życia nowego w Chrystusie przez Maryję – mówił ks. abp Wacław Depo.

W homilii zaznaczył, że poszanowanie każdego bez wyjątku życia ludzkiego wymaga od nas ducha czujności sumień.  Przywołał słowa zmarłego ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika, który podkreślał przed 10 laty:  „Bóg Ojciec zakłada odwiecznie każdej osobie księgę, którą wypełniają na świecie Jezus Chrystus, Duch Święty, Maryja, Aniołowie Boży, rodzice i wszyscy związani z nami od poczęcia ludzie, a my wypełniamy pozostawione czyste miejsca swoimi zapisami, swoimi czynami, swoim życiem i swoim obrazem osobowym”.

– Te słowa odbieramy dzisiaj jako przypomnienie o darze życia od Boga i konsekwencjach naszej współpracy – zwrócił uwagę ksiądz arcybiskup.  

Napór zła

Przypomniał też przestrogę dotyczącą odczytywania znaków czasów, które aktualnie przeżywamy. Ksiądz prof. Czesław Bartnik pisał: „Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej zrozumieć szczególny napór zła na życie społeczne. Dlaczego za człowiekiem zmierzającym ku prawdzie i dobru idzie także nieubłaganie dzika walka człowieka z człowiekiem, zło staje się świadomym i celowym programem, zostaje naukowo i sądownie uzasadnione, jako dobro i rodzaj sztuki? Zło nie może być normą człowieczeństwa, a owa wolność to wolność burzenia, niszczenia, negacji, nihilizmu i ataku na życie, które jest darem Boga”.

– Czas życia, który jest darem od Boga, jest naprawdę decydującym czasem dla nas wszystkich. Trzeba więc dokonywać codziennych wyborów z pomocą łaski Ducha Świętego, nie lekceważyć chwili obecnej, chwili teraźniejszej, żeby stale opowiadać się po stronie Boga objawionego w Jezusie Chrystusie zrodzonym z Maryi Dziewicy dla naszego zbawienia. To przed Nim zdamy sprawę z naszego życia, zanim powstaną nowe niebo i nowa ziemia. Dlatego jesteśmy dzisiaj razem na tej Eucharystii, zjednoczeni duchowo poprzez służbę przekazu Radia Maryja i Telewizji Trwa, aby prosić Maryję o wspomożenie nas na wszystkie dni i godziny naszego życia, które przyjdą. Zaufajmy Bogu we wszystkim na wzór Maryi – wezwał ks. abp Wacław Depo.    

Kruchość życia obnażona     

W kaplicy Cudownego Obrazu obecni byli jedynie przedstawiciele wspólnoty WSKSiM na czele z rektorem uczelni o. dr. Zdzisławem Klafką CSsR.

 – Społeczność Akademicka naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, po raz trzynasty już pielgrzymuje do stóp Królowej Polski z okazji nadchodzącego Dnia Świętości Życia. Nie taki scenariusz sobie wyobrażaliśmy, wokół nas szaleje pandemia, która obnaża kruchość i niewystarczalność ludzkiego postępu. Oto człowiek, który od dłuższego już czasu próbuje ulepszać, często bez Boga, ten świat i budować ten świat, i budować nowy świat, tzw. królestwo człowieka, staje dzisiaj bezradny i pełen lęku wobec tej epidemii – mówił rektor o. dr Zdzisław Klafka.

Zwrócił uwagę, że tegoroczna pielgrzymka ma szczególny wymiar duchowy, bo wszyscy studenci, wykładowcy, rodzice, absolwenci zostali w swoich domach, które w tych dniach w Polsce stały się domowymi Kościołami dzięki transmisjom Mszy św. i nabożeństw, w tym transmisjom w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.  

– Bardzo potrzeba światu naszej pokornej modlitwy błagalnej do naszego kochającego Ojca w Niebie, bo przecież nawet strach i panika tych dni przed epidemią koronawirusa nie przeszkadza, że kliniki aborcyjne na całym świecie wciąż pozostają otwarte, a przedstawiciele przemysłu aborcyjnego i legislatorzy w wielu krajach starają się w tym czasie nawet zwiększyć dostęp do aborcji. O zgrozo, co myśleć o tych parlamentach świata, które właśnie w tych dniach wprowadzają aborcje na życzenie – podkreślał o. dr Zdzisław Klafka.

– Jako społeczność akademicka przybywamy do Ciebie, Maryjo, nasza Matko i Królowo, za twoją macierzyńską przyczyną, aby życie każdej ludzkiej istoty było uszanowane od poczęcia aż do naturalnego kresu – dodał. 

Pielgrzymce przyświecało hasło „Totus Tuus ze św. Janem Pawłem II i Prymasem Tysiąclecia”. Jej uczestnicy zawierzali Maryi, Królowej Polski, przyrzekając, że będą bronić życia duszy i ciała.

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl