logo
logo

Zdjęcie: Saktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach/ -

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia

Wtorek, 4 sierpnia 2020 (13:15)

W niedzielę 23 sierpnia w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach już po raz siódmy odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Hasłem spotkania będą słowa zaczerpnięte z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu: „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. W czasie Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego zostaną poświęcone Dzwony Nadziei dla kościołów na trzech kontynentach: dla katedry Niepokalanego Poczęcia w Manili na Filipinach, sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w Trindade w Brazylii i bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Jak mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, „w ten sposób połączymy się duchowo z czcicielami Bożego Miłosierdzia na całym świecie – aby umocnić w ich sercach nadzieję, że w „miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”. W tym roku szczególne zaproszenie do udziału w pielgrzymce kierujemy do parafii Miłosierdzia Bożego w całej Polsce. Pragniemy, aby to sierpniowe spotkanie gromadziło wielką rodzinę około 250 wspólnot, które noszą to wezwanie. Mamy nadzieję, że przynajmniej przedstawiciele niektórych z nich przybędą do Łagiewnik na wspólną modlitwę – mówi kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

– Tegoroczne Święto Miłosierdzia przeżywaliśmy w ograniczonym wymiarze, ale z nadzieją, że tradycyjna sierpniowa pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia zgromadzi już liczne grono wiernych. I ufamy, że tak będzie – przypomina ks. Bielas.

Pozostałe Msze Święte sprawowane będą w porządku niedzielnym. Homilie głosić będzie ks. Wojciech Węgrzyniak. Przed bazyliką będą prezentowane różne dzieła miłosierdzia podejmowane przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tradycyjnie w auli św. Jana Pawła II wyświetlane będą filmy dla rodzin – o godz. 10.00 i 14.00: „Najświętsze Serce”, a o godz. 12.00: „Czekając na motyle”. Natomiast o godz. 16.30 będzie można obejrzeć monodram o Bożym Miłosierdziu „Jezu ufam Tobie”.

Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia jest przede wszystkim dziękczynieniem za dar konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia, której dokonał św. Jan Paweł II. Ojciec Święty modlił się wtedy, aby ten nowy kościół był zawsze „miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej — źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy — wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”.

Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia powstała również, aby upamiętnić to wielkie wydarzenie, jakim było uroczyste zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II w dniu 17 sierpnia 2002 r. Codziennie w czasie każdej Mszy św. odprawianej w bazylice po Komunii św. odmawiany jest wspólnie ten akt, a od marca tego roku, gdy wprowadzono stan epidemii, dzieje się to również podczas modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. Natomiast od 2014 r. wierni gromadzą się na łagiewnickim wzgórzu zawsze w niedzielę po 17 sierpnia, aby przypominać znaczenie tego wydarzenia i modlić się, aby „orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją”.

Ks. abp Marek Jędraszewski, obejmując patronat honorowy nad pielgrzymką, napisał: „Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki w encyklice »Dives in Misericordia« podkreślał: »W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie krąży nad ludzkością i jakie jej zagraża«. Niech pielgrzymowanie do sanktuarium Bożego Miłosierdzia pozwoli wszystkim  tam podążającym 
na nowo zaczerpnąć ze źródła mocy i nadziei, którym jest eucharystyczna obecność Chrystusa”.

 

Małgorzata Pabis

NaszDziennik.pl