logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Europo, ratuj duszę! Dzień 4.

Środa, 13 stycznia 2021 (00:05)

Aktualizacja: 13 stycznia 2021 (18:18)

Podejmij modlitwę w intencji Europy i obrony życia ludzkiego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Tu znajdziesz tekst nowenny na kolejne dni.

Nowenna od niedzieli 10 stycznia do poniedziałku 18 stycznia trwać będzie w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Odmawiana będzie codziennie po Mszach św. o godz. 18.00.Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium.

Teksty rozważań i modlitw codziennie w „Naszym Dzienniku” oraz poniżej – na stronie internetowej. Włącz się i Ty!


 

 

Dzień CZWARTY – środa, 13 stycznia

1. Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, Tobie Bóg powierzył troskę o Kościół Chrystusowy. Ty z miłością patrzyłeś na narody Europy i poznawałeś ich troski w czasie licznych pielgrzymek. Dziś prosimy Boga za Twoim wstawiennictwem, aby zesłał Kościołowi swego Ducha, który pozwoli z nową mocą głosić Europie Dobrą Nowinę i wzbudzać nadzieję płynącą z wiary.

Święty Janie Pawle II, ze smutkiem patrzymy na laicyzację życia, na wrogie Kościołowi ideologie, zwłaszcza te związane z brakiem poszanowania życia dzieci poczętych i osób w starszym wieku, które szerzą się w społeczeństwach Europy. Wzywamy więc Twojego wstawiennictwa, a także pomocy Świętych Pańskich, którzy pochodzą z krajów europejskich. Nasze modlitwy z ufnością powierzamy Maryi, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

2. Rozważanie

Posłannictwo świeckich

Niezwykle ważny jest wkład wiernych świeckich w życie Kościoła; odgrywają oni niezastąpioną rolę w głoszeniu Ewangelii nadziei i służeniu jej, gdyż za ich pośrednictwem Kościół Chrystusowy jest obecny w różnorodnych sektorach świata, jako znak oraz źródło nadziei i miłości. W pełni uczestnicząc w misji Kościoła w świecie, winni oni świadczyć, że wiara chrześcijańska stanowi jedyną wyczerpującą odpowiedź na pytania, jakie życie stawia każdemu człowiekowi i każdej społeczności; mogą też zaszczepiać w świecie wartości Królestwa Bożego, będące zapowiedzią i rękojmią nadziei, która nie zawodzi. (Z adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” z 2003 roku)

Módlmy się za osoby świeckie, aby były dla świata znakiem wierności Bogu.

3. Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, eleison, Christe, eleison,

Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,

módl się za nami

Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie Pawle II.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa do Matki Bożej za Europę

Maryjo, Matko nadziei,

bądź z nami na naszych drogach!

Naucz nas głosić Boga żywego;

pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,

jedynemu Zbawcy;

spraw, byśmy służyli bliźniemu,

otwierali się na potrzebujących,

wprowadzali pokój,

z zapałem budowali świat

bardziej sprawiedliwy;

wstawiaj się za nami,

którzy działamy w historii,

pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata,

okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!

Czuwaj nad Kościołem w Europie:

niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;

niech będzie autentycznym miejscem komunii;

niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju, strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!

Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:

niech ufnie zdążają drogą jedności

jako zaczyn zgody na kontynencie.

Czuwaj nad młodzieżą,

nadzieją przyszłego świata;

niech wielkodusznie odpowiada

na wezwanie Jezusa.

Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi

za narody:

niech podejmują budowanie

wspólnego domu,

w którym szanować się będzie

godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!

Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!

On jest nadzieją Kościoła,

Europy i ludzkości.

On żyje z nami, pośród nas,

w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy:

„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20).

Niech nadzieja chwały

wlana przez Niego w nasze serca

przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!

NaszDziennik.pl