logo
logo

Zdjęcie: / -

Różaniec za Ojczyznę

Piątek, 14 maja 2021 (18:00)

Rozważanie tajemnic bolesnych i męczeństwa św. Andrzeja Boboli

„W 2001 roku, w dniu rocznicy swej męczeńskiej śmierci, przyszedł do mnie św. Andrzej Bobola i nadmienił, że pragnąłby, abym odmówiła Różaniec – część bolesną, ofiarując Ojcu Niebieskiemu cierpienia Jego Syna i cierpienia św. Andrzeja – w intencji Ojczyzny… Podczas wspomnianego spotkania ze św. Andrzejem zrozumiałam, że Święty ma zleconą przez Boga opiekę nad narodem i naszą Ojczyzną… Spróbujmy nagłośnić ten Różaniec Andrzejowy… Przecież on sam podał pomoc dla Ojczyzny – Różaniec” – tymi słowami w liście do ks. prał. Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium w Strachocinie, podzieliła się Ewa Storożyńska z Warszawy. Dziś, jako Naród, podejmujemy modlitwę za Ojczyznę. Niech to rozważanie przed każdą tajemnicą pomaga nam w odmawianiu Różańca.

 

I TAJEMNICA BOLESNA Modlitwa Pana Jezusa i pojmanie św. Andrzeja Boboli

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci spływające krople Przenajświętszej Krwi, które pojawiły się na ciele Twego Syna podczas modlitwy w Ogrójcu. Ofiarujemy lęk i trwogę przed śmiercią, jakie ogarnęły Jego serce, oraz słowa modlitwy: jeśli Ojcze możliwe, niech odejdzie ten kielich, ale nie Moja wola, ale Twoja niech się dzieje.

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami Twego Syna w Ogrójcu ofiarujemy Tobie cierpienia ojca Andrzeja Boboli pojmanego przez Kozaków. Ofiarujemy tę trwogę i niepokój na widok oprawców i ten ból, jaki napełnił jego serce. Ofiarujemy dobrowolne wydanie się w ich ręce, które dopełniło ofiary, kapłańskiej służby Tobie i ludziom. Ojcze Przedwieczny, niech ofiara pojmania Twego Syna i św. Andrzeja Boboli staną się źródłem łaski dla naszej Ojczyzny, Polski.

II TAJEMNICA BOLESNA Biczowanie Pana Jezusa i katowanie św. Andrzeja Boboli

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci straszliwe cierpienia Zbawiciela podczas biczowania. Ofiarujemy te święte ręce przywiązane do słupa, ten ból uderzeń raniących Przenajświętsze Jego ciało. Ofiarujemy tę Krew pojawiającą się podczas biczowania i te rany na ciele Twego Syna.

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami biczowania Jezusa ofiarujemy ból, jakiego doznał św. Andrzej podczas okrutnego katowania, gdy był przywiązany do płotu, po pojmaniu. Ofiarujemy to poranione ciało Męczennika i tę krew spływającą na ziemię.

Ojcze Przedwieczny, niech cierpienie, jakie niosło biczowanie Twemu Synowi i katowanie św. Andrzejowi Boboli, będą wynagrodzeniem za grzechy bezbożności i niewiary, które ranią Ciebie na polskiej ziemi.

III TAJEMNICA BOLESNA Cierniem koronowanie Pana Jezusa i miażdżenie czaszki św. Andrzeja Boboli

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci udręki Jezusa wyszydzonego, wyśmianego, obitego, policzkowanego i oplutego przez żołnierzy podczas okrutnej męki. Ofiarujemy ból, jakiego doświadczył podczas wtłaczania korony cierniowej na głowę i to upokorzenie odziania Króla i Pana Wszechświata w stary, purpurowy łachman.

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami pogardzonego Zbawiciela ofiarujemy Ci upokorzenia św. Andrzeja bitego po twarzy, straszliwą torturę miażdżenia czaszki splecionymi gałązkami wierzbowymi, ból oślepienia oka przez wykłucie, wycięcia języka przez otwór w karku, zrywania skóry z głowy i odarcia pleców ze skóry wyciętej na kształt ornatu.

Ojcze Przedwieczny niech ból cierniem koronowania Twego Syna i torturowania św. Andrzeja będą wynagrodzeniem za grzechy Polaków, którzy dziś gardzą Tobą na polskiej ziemi.

IV TAJEMNICA BOLESNA Droga krzyżowa Pana Jezusa i trudna droga życia św. Andrzeja Boboli

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci cierpienia duchowe i fizyczne, jakie ponosił Zbawiciel lżony, popychany, kłuty, bity, znieważany w drodze na Golgotę. Ofiarujemy wszystkie Jego bolesne upadki na kamienie kalwaryjskie, odnowione rany ciała oraz nowe rany powstałe podczas niesienia krzyża na ramionach. Ofiarujemy każdą kroplę Krwi Przenajświętszej spadającą na ziemię i to wszystko, co sprawiło ból Twemu Synowi niosącemu krzyż.

Ojcze Przedwieczny, z męką Pana Jezusa, ofiarujemy udręki, jakie zniósł św. Andrzej od pojmania aż do położenia na stole w rzeźni zwierzęcej w Janowie Poleskim. Ofiarujemy ból rąk wyrywanych ze stawów podczas ciągnięcia po drodze końmi z miejsca pojmania aż na rynek miasta, rany tułowia oraz całą drogę życia Świętego, lata trudnej młodości w zakonie jezuitów, jego zmagania wewnętrzne i heroiczną pracę nad sobą.

Ojcze Przedwieczny, niech cierpienia z drogi krzyżowej Twego Syna i cierpienia, jakich doznał św. Andrzeja w życiu, gorliwy duszochwat, przyniosą łaskę wytrwania w wierze na polskiej ziemi tym, którzy dziś są skazani na ukrzyżowanie, za wierność Jezusowi, Kościołowi i Ojczyźnie.

VTAJEMNICA BOLESNA Ukrzyżowanie Pana Jezusa i męczeńska śmierć św. Andrzeja Boboli

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci trzygodzinne cierpienia ukrzyżowanego i umierającego na krzyżu Zbawiciela. Ofiarujemy miłość Jego Serca, gdy wstawia się do Ciebie za oprawcami, oraz ból ciała przybitego do drzewa krzyża. Ofiarujemy też ból Maryi stojącej pod krzyżem, cierpienie pobożnych niewiast oraz ucznia Jana.

Ojcze Przedwieczny, z męką Zbawiciela ofiarujemy cierpienia św. Andrzeja rozciągniętego na stole w rzeźni zwierzęcej i przypalanego ogniem. Ofiarujemy ból, jakiego doznał przez okaleczenie warg i nosa, oraz ból umęczonego ciała bez skóry posypanego kłującymi, ostrymi plewami z orkiszu. Ofiarujemy agonię powieszonego za nogi Męczennika oraz te ostatnie drgnienia ciała, które poranione zostało i przebite szablą zadającą śmierć.

Ojcze Przedwieczny, niech śmierć Twego Syna, Zbawiciela świata i męczeńska śmierć św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, przyczynią się do odnowy religijno-moralnej naszego Narodu, do wierności katolickiej wierze, umocnienia Kościoła w Polsce oraz rzeczywistego dobra w naszej Ojczyźnie.


 

Informacje o modlitwie Narodu Polskiego za przyczyną św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę 16 maja br. i teksty modlitw dostępne są też na stronie internetowej sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie: strachocina.przemyska.pl

Ks. prał. Józef Niżnik

Nasz Dziennik