logo
logo

Zdjęcie: Piotr Mokrzycki/ Inne

Krzeszowska monstrancja Świętej Rodziny z liliami

Piątek, 4 czerwca 2021 (15:03)

Aktualizacja: Piątek, 4 czerwca 2021 (15:37)

Po raz pierwszy parafianom i pielgrzymom uczestniczącym w procesji Bożego Ciała w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) pokazano monstrancję Świętej Rodziny z liliami wykonaną przez znaną gdańską pracownię „Drapikowski Studio.”

– Monstrancja Świętej Rodziny z liliami to kolejne wielkie dzieło zrealizowane przez mistrza Mariusza Drapikowskiego i jego współpracowników. Podczas procesji Bożego Ciała krzeszowscy strażacy nieśli ją na specjalnie wykonanym fletronie – powiedział „Naszemu Dziennikowi” kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. prał. Marian Kopko.

Ksiądz prałat zaprasza Czytelników „Naszego Dziennika” do tamtejszego kościoła brackiego pw. św. Józefa na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu znajdującego się właśnie w tej monstrancji. Adoracja odbędzie się najbliższej nocy z 4 na 5 czerwca br.

W opisie tej monstrancji Mariusz Drapikowski wskazuje, że przedstawia ona postaci Matki Najświętszej i św. Józefa skupione wokół Chrystusa Eucharystycznego.

Inspiracją do ukazania postaci Maryi była Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także nauczanie św. Jana Pawła II, a w szczególności jego encykliki „Redeptoris  Mater” i „Ecclesia de Eucharistia”.

Postać Maryi została wykuta w srebrze starymi technikami złotniczymi, natomiast św. Józef został wykonany z przeźroczystego kryształu – symbolu czystości, co można odnieść do słów Ewangelii: „uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, wziął swą Małżonkę do siebie”(Mt 1,24). To, co uczynił, było najczystszym „posłuszeństwem wiary” (2 Kor 10,5-6), a zarazem wszystko to odbywało się zgodnie z odwiecznymi zapowiedziami świętych ksiąg Izraela. W ten sposób ewangelista Mateusz pokazuje, iż postawa św. Józefa sprawia, że dawne słowa stają się w historii Jezusa rzeczywistością.

W kompozycji monstrancji postaci Świętej Rodziny otaczają srebrne lilie, których symbolikę można odnieść zarówno do Maryi, jak i do św. Józefa, gdyż są one znakiem dziewictwa i niewinności, miłości i czystości, a także nadziei oraz zwycięstwa. Są także symbolem Kościoła również tego domowego, którym jest rodzina.

Nieprzypadkowy jest też materiał z jakiego te kwiaty zostały wykonane. Srebro jest bowiem znakiem czystości, szlachetności i skromności, jak również rycerstwa – jest ikonograficznym symbolem cech św. Józefa.

Święty Opiekun Maryi i Jezusa w Ewangelii nie jest osobą dominującą, stąd i w monstrancji również przedstawiony jest w sposób delikatny. Ma to podkreślić, jak wrażliwe i delikatne było wnętrze tego człowieka, który w obliczu głębokiego poruszenia wiadomością o Niepokalanym Poczęciu Maryi, choć zezwalało na to Prawo, nie zamierzał w żaden sposób skrzywdzić Dziewicy. Kiedy jednak wytłumaczenie tej niepojętej sytuacji przyszło od Boga, Józef to zrozumiał i uznał, że współuczestniczy w niezwykłej tajemnicy, a udział w niej wymaga od niego niepospolitej dyskrecji i pokory, ale też niezwykle konsekwentnego charakteru.

Choć w Ewangelii nie ma zapisanego ani jednego słowa, które wypowiedziałby św. Józef, to wyraźnie widzimy, że jego życie wypełnione  było osobą Jezusa. Święty Oblubieniec całkowicie oddał się swemu powołaniu, którym była miłość i troska o Jezusa i Maryję, których w swoim życiu zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Przywilej legalnego ojcostwa zobowiązywał Józefa do ponoszenia odpowiedzialności za Jezusa oraz pełnienia nad Nim opieki, co odczytuje się również jako wzór do naśladowania przez ojców rodzin.

„To rodzina jest pierwszą i podstawową komórką życia chrześcijańskiego, o którą należy dbać i chronić, tak jak chronił św. Józef” – często podkreślał św. Jan Paweł II.

W dzisiejszych czasach, kiedy rodzina jest atakowana, a więzi jej osłabiane, w sposób szczególny należy ukazywać wartość ojcostwa.

Święty Józef uczy, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt mate­rialny dziecku, ale przede wszystkim powinni brać odpowiedzialność za jego wychowanie. Ojciec powinien wprowadzać dziecko w obowiązki, przygotowywać do liczenia się z konsekwencjami wyborów i do wierności zasadom i prawu Bożemu. Zadaniem ojca jest rów­nież obrona rodziny przed zagrożeniami z zewnątrz (zgorszeniem, deprawacją), podobnie jak św. Józef bronił Jezusa przed Herodem.

– Praca nad tą monstrancją, podobnie jak przy innych realizacjach wychodzących z naszej pracowni, jest bardziej „pisana” jak ikona niż wykonywana mechanicznie. Poprzedzona jest modlitwą, rozważaniem, dyskusją w naszym zespole projektowo-wykonawczym nad egzegezą i treścią, jaka ma z niej płynąć – wskazuje Drapikowski.

Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, który w Liście do artystów wskazał, że „Kościół potrzebuje sztuki, a sztuka musi sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża stawała się postrzegalna, a nawet pociągająca”, podkreślił, że sztuka musi zatem wyrażać to, co samo w sobie jest niewyrażalne, przekładając na język barw i kształtów – to, czego nie da się w sposób prosty opisać i objąć umysłem.

Jego zdaniem taka jest rola sztuki i miejsca wystawienia Najświętszego Sakramentu, które powinno wprowadzać człowieka w zachwyt, abyśmy przez piękno umieli dostrzec samego Boga. 

Piękno pomaga w modlitwie, bo Bóg jest piękny. Wszystko, co stworzył, jest nie tylko dobre, ale i piękne. Jeśli tworzymy sztukę, to musi być ona piękna, ponieważ jej zadaniem jest pomóc człowiekowi w zjednoczeniu z Bogiem.

Krzeszowska monstrancja Świętej Rodziny z liliami wykonana została w gdańskiej pracowni „Drapikowski Studio”, która w ramach działalności Stowarzyszenia  „Comunità Regina della Pace” realizuje apostolstwo modlitwy o pokój przed Najświętszym Sakramentem.

Aktywność ta wpisuje się w dzieło tworzenia na różnych kontynentach centrów modlitwy o pokój – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Równolegle z tą misją prowadzone jest dzieło: „Gwiazdy na płaszczu Matki Bożej”, czyli inspirowanie powstawania miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu, w których trwa modlitwa o pokój w naszych rodzinach i społecznościach. Aktywność ma ten sam cel, aby czerpać pokój z jedynego jego źródła, którym jest Eucharystyczny Chrystus.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl