logo
logo

Zdjęcie: Aw58/ Licencja: CC BY-SA 4.0/ Wikipedia

Prymat Boga

Czwartek, 10 czerwca 2021 (20:16)

Aktualizacja: Czwartek, 10 czerwca 2021 (21:36)

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odnowimy akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

Uroczyście zostanie on wypowiedziany w bazylice Ojców Jezuitów w Krakowie przez polski Episkopat na czele z ks. abp. Stanisławem Gądeckim. Odnowienie Aktu Poświęcenia Polski Bożemu Sercu będzie miało miejsce w piątek podczas Mszy św. celebrowanej o godz. 18.00. Akt ten zostanie również uroczyście wypowiedziany w polskich parafiach.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w wypowiedzi przed wydarzeniem zaznaczył, że składany akt to „podziękowanie Panu Jezusowi za opiekę i za dar wolności, przeproszenie za grzechy, jako duchowe zadośćuczynienie, i prośba o umocnienie wiary i miłości, aby zachować wierność Ewangelii w kontekście nowych wzywań, pośród których się znajdujemy”. 

Polscy biskupi opublikowali list na okoliczność setnej rocznicy oddania Polski Bożemu Sercu i uroczystości ponowienia tego aktu, która dokona się dzisiaj. Wskazali w nim m.in. na konieczność odnowienia łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych wobec plagi rozwodów w Polsce. Zwrócili uwagę na potrzebę „międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony”.

O tym, że odnowienie aktu poświęcenia Polski Bożemu Sercu jest dążeniem do budowania relacji opartych na prawie Bożym, mówi ks. prof. Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Systematycznej na UPJPII – Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie.

– Każdy akt zawierzenia Bożemu Sercu to uznanie pierwszeństwa, prymatu Pana Boga, tego, że Bóg jest ponad wszystkim. W każdym akcie jest też moment ślubowania, poważnego zobowiązania ze strony człowieka– podkreśla ks. prof. Janusz Królikowski.

Nasz rozmówca tłumaczy, że uznanie prymatu Pana Boga zobowiązuje i powinno mieć przełożenie w codzienności na podejmowane działania.

– Akt oddania Bożemu Sercu ukierunkowuje naszą wolność na Boskie Serce. Odniesienie do Bożego Serca ma motywować nasze postanowienia, powinno determinować odniesienie do rzeczywistości. Bo nie ma mocniejszego argumentu niż to, że jesteśmy kochani przez Boga, dlatego odpowiadamy miłością – wyjaśnia ks. prof. Janusz Królikowski.

Akt poświęcenia Polski Bożemu Sercu powinien mieć przełożenie na życie osobiste, rodzinne, społeczne i narodowe.

– Dlatego bardzo ważne jest to, że zostanie on wypowiedziany również na poziomie polskich parafii, tym samym włączy się w jego proklamację polski Naród. Nikt z nas, kto ma na uwadze dobro Kościoła i Ojczyzny, nie powinien pozostać obojętny wobec tego wydarzenia, które ma nas przemieniać wewnętrznie – akcentuje ks. prof. Janusz Królikowski.

Akt ten jest wezwaniem do ożywienia kultu Bożego Serca, ma prowadzić do nawrócenia, poprzez także uznanie pierwszeństwa Boga w naszym życiu.

– Celem ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została w 1765 r. wprowadzona przez Papieża Klemensa XIII na prośbę polskich biskupów w Królestwie Polskim, było „odnowić pamięć o Bożej Miłości”. To równie przesłanie tego aktu, w którym wyznajemy, że Serce Jezusa rzeczywiście mówi do naszego serca i my Go przyrzekamy słuchać – konkluduje ks. prof. Janusz Królikowski.   

Boże Serce wzywa nas do budowania cywilizacji miłości. A jej znakiem, o czym przypominają polscy biskupi, „jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia”.

Zwrócenie uwagi na obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w kontekście ponowienia aktu poświęcenia Polski Bożemu Sercu ma ogromne znaczenie.  Wskazuje na to wskazuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, która zainicjowała wraz z mężem kampanię „Każde życie jest cudem”.

– Choć z polskiego prawa została zniesiona tzw. eugeniczna przesłanka aborcyjna, to jednak mentalność aborcyjna obecna jest w polskim Narodzie. Pokazały to demoniczne protesty na ulicach miast w imię rzekomego prawa do wolności kobiet, domagających się możliwości zabijania swoich nienarodzonych dzieci. Ta mentalność bezkarnie promowana jest na przykład w mediach społecznościowych. Odnawiając akt poświęcenia Polski Bożemu Sercu, musimy zawierzyć tę sprawę Sercu Jezusowemu, mając na uwadze to, czego kwintesencją są słowa św. Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości". Poświęcenie Polski Bożemu Sercu to zawierzenie Mu teraźniejszości i przyszłości otwartej na życie – ocenia Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.      

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl