logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ Inne

Oddajmy się sercu Chrystusa

Piątek, 11 czerwca 2021 (20:29)

Aktualizacja: Piątek, 11 czerwca 2021 (21:09)

W Krakowie w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa biskupi ponowili akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

– Stojąc wobec trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny, z ufnością wołamy: „Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym” – m.in. tymi słowami biskupi zgromadzeni w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie ponowili po 100 latach akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tekst Aktu odczytał na zakończenie uroczystej Mszy św. przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. Akt ten ponowiły także wszystkie parafie w Polsce.

Biskupi przyjechali do krakowskiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa z pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w piątek i sobotę odbywa się 389. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Ksiądz abp Gądecki rozpoczął odnowienie aktu słowami: „Panie nasz Jezu Chryste, dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą Naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu”.

Przypomniał, że tak jak nasi przodkowie u początków odzyskanej niepodległości, tak „i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: »Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!«”.

W treści Aktu, w obliczu Bożego miłosierdzia, wyznał w imieniu Narodu ze skruchą grzechy indywidualne i społeczne, przepraszając „za brak szacunku dla życia – także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki”.

– Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny – z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów – wypowiedział ks. abp Gądecki.

Wybrzmiała prośba skierowana do Chrystusa o „światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska”. – Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa – modlił się przewodniczący Episkopatu.

Prosili także: „Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym”. W trudnym czasie pandemii prosili również o poprowadzenie ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. – Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju – prosił ks. abp Gądecki.

W modlitewie prosił także Jezusa o to, aby „polskie rodziny w Twoim miłującym Sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom”. – Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiały wspólnotę Kościoła – zanosił błaganie ks. abp Gądecki.

W ponowionym akcie znalazła się też prośba o naukę kontemplowania tego, co jest dziełem Bożym na ziemi. – Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy – w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas – wybrzmiał jeden z końcowych fragmentów modlitwy.

Na zakończenie przewodniczący Episkopatu powierzył Chrystusowi całe życie osobiste, rodzinne i społeczne polskiego Narodu, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii.

– Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie. Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen – zakończył modlitwę ksiądz arcybiskup.

Po odczytanym Akcie w krakowskiej bazylice odmówiono Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

27 lipca 1920 roku, gdy rodziła się polska państwowość, biskupi na Jasnej Górze dokonali poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ponowiono rok później w Krakowie, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, która powstała jako wotum Narodu Polskiego za odzyskaną niepodległość. Akt został odczytany 3 czerwca 1921 r. przez ówczesnego Prymasa Polski ks. kard. Edmunda Dalbora. W tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia.

AB, KAI

NaszDziennik.pl