logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Żegnamy Matkę Anicetę

Środa, 15 września 2021 (16:47)

Aktualizacja: Środa, 15 września 2021 (18:26)

To zaszczyt dla nas, że towarzyszymy osobom, które Ojciec wzywa do siebie. Dziś towarzyszymy Matce Anicecie w tej drodze – wskazywał ks. bp Romulad Kamiński podczas Mszy św. pogrzebowej m. Anicety Borowskiej, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Ksiądz bp Romuald Kamiński przywitał przybyłych na pogrzeb Matki Anicety do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto.

– Pragnę, abyśmy przeżyli tę uroczystość w duchu paschalnym – mówił ordynariusz warszawsko-praski na początku Mszy św.

Wspominając wybór Matki Anicety na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ks. bp Kamiński podkreślił:

– Miała świadomość, że Pan wkłada na jej barki znaczący ciężar. Ale ten ciężar nie może w żaden sposób człowieka przestraszyć, a szczególnie kiedy ma się świadomość, że stajemy w tej naszej codzienności tak jak każda loretanka przy boku Matki Najświętszej.

List ks. abp. Salvatore Pennachio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, odczytał prowincjał sercanów białych o. Wojciech Kotowski:

„Ufamy, że wszystkie czyny miłości śp. Matki Anicety i całe jej życie jest miłe dobremu i miłosiernemu Ojcu, który jest dawcą życia wiecznego”.

List z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał o. Jerzy Grzanka:

„Pamiętamy, jak wiele uczyniła w swoim życiu dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie dla pokrzywdzonych dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, ubogich i samotnych. Wypełniając wiernie charyzmat zgromadzenia śp. Matka Przełożona z oddaniem propagowała działa błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, który był dla niej duchowym przewodnikiem”.

– I ty, Matko, należałaś do osób, które twórczo pisały naszą loretańską historię poprzez podejmowane inicjatywy i działania. Zatroskana o apostolstwo zgromadzenia myślałaś, jak zaradzić potrzebom pracy w wydawnictwach i drukarniach, pracy wśród dzieci i młodzieży, potrzebom duszpasterskim rozwijającego się sanktuarium w Loretto – powiedziała s. Brygida Olędzka, asystentka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Matka Aniceta Teresa Borowska urodziła się 2 lutego 1950 r. w Kurcewie na ziemi szczecińskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej wstąpiła 5 sierpnia 1968 r. Podczas obłóczyn do nowicjatu otrzymała imię zakonne Aniceta. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1971 r., a profesję wieczystą 15 sierpnia 1976 r. W początkowych latach życia zakonnego podejmowała obowiązki przy dzieciach, w zakrystii, przez dłuższy okres była zaangażowana w apostolstwo w drukarni i Wydawnictwie Sióstr Loretanek, gdzie pracowała jako linotypistka oraz zecerka, a w późniejszych latach również w księgowości. W latach 80. przez 6 lat, pełniła funkcję przełożonej domu w Mińsku Mazowieckim oraz katechizowała młodzież w parafii Narodzenia NMP. Na Kapitule w 1993 r. wybrana na ekonomkę generalną zgromadzenia pełniła tę funkcję przez 6 lat. Po kolejnej kapitule w 1999 r. przez kolejne 6 lat podejmowała obowiązki asystentki generalnej i sekretarki generalnej. W latach 2005-2011 była przełożoną domu w Warszawie-Rembertowie. Następnie pracowała w kancelarii parafialnej w Augustowie oraz w Centrali Radia Maryja w Chicago w USA. Od marca 2017 r. pełniła urząd przełożonej generalnej zgromadzenia sióstr loretanek. W ostatnim roku przeprowadziła Zgromadzenie przez obchody roku jubileuszu 100-lecia jego istnienia. 31 lipca 2021 r. cieszyła się z ostatniego akcentu tych obchodów, jakim była konsekracja kościoła w sanktuarium maryjnym w Loretto. 15 sierpnia br. w Loretto przeżywała jubileusz 50-lecia swoich ślubów zakonnych. Na kontynuację jej roku jubileuszowego Pan Bóg powołał ją do swego Królestwa.

Siostra Aniceta swoje doczesne życie zakończyła w piątek 10 września 2021 r. w późnych godzinach wieczornych po ciężkiej chorobie, przeżywszy 71 lat, z czego 53 lata w powołaniu zakonnym.

Więcej zobacz   TUTAJ.

APW, Salve Net

NaszDziennik.pl