logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: www.episkopat.pl/ Internet

Nowy ordynariusz zamojsko-lubaczowski

Sobota, 30 czerwca 2012 (20:25)

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła w dniu dzisiejszym decyzję Ojca Świętego co do obsady diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ordynariuszem tej diecezji został ks. bp Marian Rojek, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Nowo mianowany ordynariusz ma 57 lat, w zeszłym roku obchodził 30-lecie kapłaństwa. Po sześciu latach posługi biskupiej u boku metropolity przemyskiego ks. abp. Józefa Michalika ks. bp Marian Rojek został pasterzem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Diecezja, którą będzie kierował, należy do metropolii przemyskiej (wraz z diecezją rzeszowską).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Marian Rojek przewodniczy pracom dwóch zespołów: Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Jest także członkiem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Za dewizę biskupiego posługiwania ks. bp Rojek obrał słowa „Eucharystia Panis Vitae” (Eucharystia Chlebem Życia). W herbie umieścił kielich z hostią – symbol Eucharystii - oraz ukoronowany monogram symbolizujący Najświętszą Maryję Pannę. Na niebieskich polach znalazły się także herby dwóch miast: Przemyśla i Rzeszowa.

Diecezja zamojsko-lubaczowska, do której został teraz skierowany ks. bp Marian Rojek, jest jedną z młodszych diecezji. Została erygowana bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” w dniu 25 marca 1992 r. Jej pierwszym ordynariuszem był ks. bp Jan Śrutwa (1992-2006), a następnie kierowanie diecezją przejął ks. bp Wacław Depo (2006-2011). Po nominacji dla ks. bp. Depo na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego administratorem diecezji zamojsko-lubaczowskiej został ks. bp Mariusz Leszczyński. Będzie pełnił tę funkcję do czasu ingresu nowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego  Mariana Rojka.

 

 

MM

Aktualizacja 30 czerwca 2012 (20:26)