logo
logo

Zdjęcie: / Domena publiczna

Modlitwa o beatyfikację

Piątek, 30 grudnia 2022 (11:13)

Każdy dzień uważaj jako ostatni zarobek na wieczność – powtarzała Czcigodna Sługa Boża m. Kazimiera Gruszczyńska. 31 grudnia przypada kolejna rocznica jej urodzin.

31 grudnia 1848 r. przyszła na świat w Kozienicach. W kończącym się roku, 9 kwietnia, Papież Franciszek promulgował dekret dotyczący heroiczności cnót Kazimiery Gruszczyńskiej.

– Jest to mobilizacja, aby zwłaszcza w rocznice związane z życiem i śmiercią naszej Matki wypraszać przez jej wstawiennictwo potrzebne łaski – podkreśla s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej.

Matka Kazimiera Gruszczyńska założyła zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z inspiracji bł. Honorata Koźmińskiego, ojca Rodziny Honorackiej.

31 grudnia br. w Kozienicach, gdzie znajduje się grób m. Kazimiery, siostry z założonego przez nią zgromadzenia oraz czciciele podziękują za dar jej życia. W modlitwie prosić będą także o rychłą beatyfikację matki Kazimiery, do której potrzeba cudu wyproszonego przez nią u Boga.

– Zachęcamy wszystkich, których dotyka cierpienie fizyczne, moralne, duchowe, osoby oddające się posłudze chorym, którym też z pomocą spieszyła matka Kazimiera, aby Bogu za jej pośrednictwem polecali swoje intencje – mówi s. Lucyna Czermińska.

Polecane prośby duchowe córki matki Kazimiery Gruszczyńskiej omadlają codziennie w nieustannej nowennie. Siostry proszą o przesyłanie próśb o modlitwę i informacji o otrzymanych łaskach na adres: Postulacja Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa; e-mail: matkakazimiera.franciszkanki@gmail.com lub lucynacz@o2.pl.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia matka Kazimiera Gruszczyńska zawsze pisała listy okólne do sióstr. W jednym z nich wskazała m.in.: „Wsłuchujcie się, co Wam to Dzieciątko powie, a w tej stajence wszystko wymowne. Chciejcie się wsłuchać, zrozumieć i wolę Bożą spełnić, wtedy uradujecie Serce Najświętsze, a pokój w duszach waszych zagości. Czego z serca życzę i błogosławię”.

– Zachęcam do lektury tych listów w okresie Bożego Narodzenia. Choć kierowane do zgromadzania, zawierają w sobie przesłanie do każdego, by jak najpiękniej i najgłębiej przeżyć czas spotkania z Dzieciątkiem Jezus – zwraca uwagę s. Lucyna Czermińska.

Te i inne listy oraz pisma matki Kazimiery Gruszczyńskiej, która mówiła o sobie, że „jest dzieckiem krzyża”, zamieszczone są na stronie www.kazimieragruszczynska.eu. Pod tym adresem jest wiele materiałów szerzących dzieło życia matki Gruszczyńskiej.

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl