logo
logo

Zdjęcie: Przemysław Groński/ Inne

Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie

Wtorek, 4 czerwca 2024 (14:30)

Aktualizacja: Wtorek, 4 czerwca 2024 (20:45)

Członkowie Rodziny Radia Maryja z metropolii wrocławskiej licznie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Centralnym punktem spotkania 3 czerwca była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Wawrzynka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.

Zabierając głos przed uroczystą Eucharystią, wieloletni kustosz tego świętego miejsca ks. prał. Marian Kopko przypomniał, że ojcowie cystersi, reagując na szerzący się na terenach Śląska protestantyzm, odpowiadali miłością do Pana Boga i do Kościoła, odpowiadali pięknem architektury i wyposażenia wnętrza krzeszowskiego sanktuarium. Przede wszystkim postawili jednak na wyjątkową kulturę, celebrację Eucharystii i piękną oprawę muzyczną. Cudowna ikona Matki Bożej Krzeszowskiej przyciąga od lat rzesze wiernych z Polski, Czech, Niemiec i Serbołużyczan.

– W czerwcu br. minie 16 lat od momentu mojego przybycia do Krzeszowa. Dla mnie osobiście jest to czas łaski u tronu krzeszowskiej Pani. Dzięki pierwszemu biskupowi legnickiemu śp. Tadeuszowi Rybakowi oraz kanclerzowi Legnickiej Kurii Biskupiej ks. prał. Józefowi Lisowskiemu udało się uratować zabytki krzeszowskiego sanktuarium od dewastacji i zniszczeń ze środków zewnętrznych i pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez ich zaangażowania nie udałoby się zrealizować tej wielkiej inwestycji – akcentował ks. prał. Marian Kopko.

Dodał, że kiedy przyszedł tutaj w roku 2008, trwał  pierwszy etap inwestycji i był świadkiem, jak sanktuarium pięknieje z dnia na dzień. Postanowił więc ze swoimi współpracownikami duchownymi i świeckimi jeszcze bardziej różnymi akcjami modlitewnymi rozsławić kult czci Matki Bożej Łaskawej na całą diecezję i Polskę.

Modlitwa różańcowa zaczęła przyciągać do sanktuarium coraz więcej pielgrzymów z wielu stron naszej Ojczyzny. Dwa razy w roku organizowane są tutaj Jerycha Różańcowe. Kilka lat temu powstał Nieustanny Różaniec, który skupia ponad 350 osób z Polski i z zagranicy. Coraz więcej pątników wraz ze swoimi duszpasterzami przybywa tutaj, aby pokłonić się Matce Krzeszowskiej i wypraszać potrzebne łaski przez Jej wstawiennictwo. Przybywają tutaj górnicy z Zagłębia Miedziowego, rzemieślnicy z Dolnego Śląska, dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych na czele z Magdaleną Buczek. Przed tronem łaskawej Matki odbywają się festiwale maryjne i patriotyczne. A w styczniu każdego roku gospodarze zapraszają młodzież i dzieci z Polski, Czech i Serbołużyczan na międzynarodowy festiwal jasełkowo-kolędniczy, który cieszy się coraz większą popularnością.

Każdego roku organizowane są w Krzeszowie wielkie wydarzenia kulturalne, w których dotychczas wzięli udział m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Trubadurzy, Golec uOrkiestra, Józef Skrzek. Działa tutaj bardzo prężnie Fundacja „Europejska Perła Baroku”, której celem jest promocja tego świętego miejsca na arenie krajowej
i międzynarodowej.

W pierwszą niedzielę czerwca do Krzeszowa pielgrzymują członkowie NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego
i ziemi jeleniogórskiej. Od 30 czerwca do 1 września gospodarze zapraszają do bazyliki miłośników muzyki na specjalne koncerty organowe, w dniach 13-15 sierpnia na Wielki Odpust Krzeszowski, w pierwszą sobotę września na pielgrzymkę osób niepełnosprawnych. W pierwszą sobotę października do Krzeszowa zaproszeni są członkowie Żywego Różańca, a od 4 do 6 tegoż miesiąca organizowane są tutaj rekolekcje Nieustannego Różańca. A w sobotę 12 października odbędzie się w Krzeszowie pielgrzymka dzieci oraz festiwal piosenki religijnej i patriotycznej.

– Niech Bóg w tej świątyni będzie uwielbiony, a Maryja, Łaskawa Pani Krzeszowska, niech nas do Niego doprowadzi – apelował, kończąc swoje wystąpienie, ks. prał. Marian Kopko.

Łącząc się z uczestnikami spotkania, dyrektor i założyciel Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk, nawiązując do wypowiedzi ks. prał. Mariana Kopki, podkreślił, że jeśli wielu ludzi się zgromadzi, to bardzo dużo można zrobić.

– Dziękuję Panu Bogu, że takich ludzi stawia na naszej drodze. Ci ludzie, tacy kapłani, są dla nas wielką zachętą. To, co słuchałem, jak mówił ksiądz prałat, ile wy robicie różnych rzeczy, to jest niesamowite. Krzeszów przecież nie jest jakąś wielką aglomeracją i ludzie przychodzą tutaj dzięki waszej, dzięki księdza prałata gorliwości. Tego by nie było, gdyby nie to sanktuarium, które – można by powiedzieć – popadało w ruinę. I znaleźli się tacy ludzie. To jest przykład, jak razem można robić rzeczy bardzo trudne, nawet wydawałoby się, po ludzku niemożliwe – akcentował dyrektor Radia Maryja.

Tłumaczył w tym kontekście, że „nie wolno się poddawać.
My wierzymy w Pana Boga, Jemu służymy, kochamy Go, wiemy, jaki jest nasz cel życia – właśnie to zjednoczenie
z Nim. I tak przemieniamy cały świat. Razem, i jeżeli wielu nas będzie, damy radę”.

W homilii ks. bp Piotr Wawrzynek wskazał m.in.:  „Gromadzimy się dzisiaj w bazylice krzeszowskiej, bazylice Matki Bożej Łaskawej jako pielgrzymi, jako wspólnota modlitwy, ale także jako członkowie rodziny, Rodziny Radia Maryja. I ta nasza modlitwa ma odniesienie nie tylko maryjne, ale przede wszystkim różańcowe”.

– Różaniec jest zawsze związany z rozważaniem Słowa Bożego. Wiemy, że początki praktyki modlitwy różańcowej związane są z klasztorami, w których mnisi zastępowali rozważanie psalmów odmawianiem początków Modlitwy Pańskiej. Zamiast 150 psalmów było odmawiane 150 razy „Ojcze nasz”. Później wymieszano tę Modlitwę Pańską
z Pozdrowieniem anielskim, modlitwą „Zdrowaś, Maryjo”.
Z czasem ta praktyka została usystematyzowana w rozważanie poszczególnych prawd z życia Jezusa i Maryi, przyjęła stałą formę i rozpowszechniła się wśród chrześcijan Zachodu – zauważył kaznodzieja.

Ksiądz biskup wskazał, że popularne formy nabożeństw różańcowych to dzisiaj przede wszystkim wspólne rozważanie wybranych części Różańca w różach Żywego Różańca, który jest największym i najpopularniejszym ruchem w Kościele katolickim. Inną formą jest odmawiany w wielu miejscach Różaniec fatimski, w którym rozważanie tajemnic różańcowych ubogacamy modlitwą o pokój. To w Różańcu fatimskim dodajemy słowa: „ O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy…”.

– Bardzo często modlitwę różańcową łączymy z gestem wznoszenia rąk, takim gestem pokutnym, ale także z procesjami różańcowymi praktykowanymi od maja do października w bardzo wielu parafiach i w sanktuariach maryjnych. Szczególną formą modlitwy różańcowej jest Jerycho Różańcowe, które od lat odbywa się w Krzeszowie z inicjatywy ks. prał. Mariana Kopki – stwierdził ks. bp Wawrzynek.

Nawiązując do listu Ojca Świętego Jana Pawła II  napisanego z okazji obchodzonego w roku 2003 Roku Różańca i zawartych we wstępie do tego dokumentu słów: „Pragnę, by tę modlitwę przez cały rok w szczególny sposób proponować i ukazywać jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich”, ksiądz biskup podkreślił, że „Różaniec nie jest modlitwą na jakąś okazję, ale jest modlitwą na każdy dzień, ciągle i indywidualnie, i we wspólnocie. Święty Jan Paweł II przypominał, że modlitwa różańcowa nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza, stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni”.

List Jana Pawła II kończy się zachętą do odmawiania Różańca w rodzinach. Papież pisze w nim: „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Spróbujmy w naszych domach praktykować codziennie modlitwę różańcową. Może jedną dziesiątkę, tak wspólnie. Od tego można zacząć. Praktykujmy tę modlitwę w podróży, w godzinach choroby, bo to jest szczególna łaska, to nie jest tylko wysiłek umysłu, ale odbywa się on przez rozważanie Bożych prawd w sercu, przez rozważanie na modlitwie, np. w adoracji – zaznaczył ksiądz biskup.

Zabierając głos na zakończenie Mszy św., ks. prał. Marian Kopko podkreślił, że „aby doświadczyć, czym jest Radio Maryja, Telewizja Trwam dla rzeszy milionów słuchaczy, trzeba byłoby posłuchać wypowiedzi tych ludzi. Wielu
z nich, moich przyjaciół, jest dzisiaj tutaj obecnych,
a jeszcze więcej jest przy odbiornikach radiowych
i telewizyjnych w Polsce i poza jej granicami. Często wielu z tych ludzi nie wyobraża sobie życia bez tej rozgłośni. Nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II dostrzegał znaczenie Radia Maryja i często dziękował za ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo Słowa”.

Ksiądz prałat podziękował za obecność, wspólną modlitwę nie tylko swoim parafianom, ale także posłom: Beacie Kempie, Marzenie Machałek i Michałowi Dworczykowi, oraz górnikom z „Solidarności” ziemi jeleniogórskiej i wałbrzyskiej. Słowa podziękowań skierował także pod adresem: ordynariusza diecezji legnickiej ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa pomocniczego ks. bp. Piotra Wawrzynka oraz „Naszego Dziennika”.

 Zdjęcia można zobaczyć TUTAJ.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl