logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Ks. bp Mering pyta o wykłady gender na KUL

Wtorek, 18 czerwca 2013 (13:19)

Treść listu ks. bp. Wiesława Meringa do ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Czcigodny Księże Rektorze,

w związku z doniesieniami prasowymi o wprowadzeniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oferty wykładu „GENDER: feminizm, queer studies, men’s studies”, uprzejmie proszę o pilne wyjaśnienie sprawy, a zwłaszcza o odpowiedź, czy program został przygotowany we współpracy z ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, czyli środowiskiem bliskim „Krytyce Politycznej” i skrajnej lewicy.


Będę zobowiązany za dołączenie programu planowanych wykładów.

Oczekuję odpowiedzi, gdyż chcę poruszyć problem na najbliższym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie.

Łączę wyrazy szacunku

 

+ Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI


Włocławek, dnia 15 czerwca 2013 r.
_______________
Przewielebny
Ks. prof. dr hab. Antoni DĘBIŃSKI
Rektor KUL Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
 

Źródło: diecezja włocławska

NaszDziennik.pl