logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch/ Inne

Uroczystości u Matki Bożej Leśniańskiej

Wtorek, 24 września 2013 (18:38)

Aktualizacja: Wtorek, 24 września 2013 (18:41)

W 330. rocznicę zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.

W jubileuszowym roku 50-lecia koronacji.

Sanktuarium maryjne Leśnej Podlaskiej położone we wschodniej części naszej Ojczyzny w diecezji siedleckiej przeżywa swój wielki rok jubileuszowy z racji 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu, który został wyryty w kamieniu i odnaleziony przez pasących krowy chłopców dn. 26 IX 1683 r.

Dziewięcioletni Aleksander Stelmaszuk i dziewięcioletni Miron Makaruk, pasąc bydło, znaleźli jaśniejący niezwykłym blaskiem wizerunek Matki Bożej na drzewie gruszy.  

Pochodzenie tego obrazu jest nadal wielką tajemnicą, ale tajemnicą znaną tylko Bogu. Dziś lud Matkę Bożą Leśniańską nazywa Kamienną Madonną.

Miron Makaruk, składając po siedemnastu latach zeznania przed specjalną komisją teologiczną na temat tego zdarzenia, opowiada z wielką dokładnością, co opisane jest w publikacji „Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej” mojego autorstwa na stronicy 11-13.

Od tego momentu rozpoczął się kult Matki Bożej i piękna historia Maryjnej opieki, ponieważ ludzie garnęli się do Niej ze swoimi kłopotami i prośbami.

W roku 1727 pieczę nad sanktuarium objęli paulini – sprowadził ich z Włodawy z wielką oprawą honorową Hetman wielki litewski Ludwik Konstanty Pociej.

Pierwszym przeorem leśniańskiego klasztoru został o. Konstanty Moszyński, późniejszy biskup inflancki. Paulini przez cały czas są stróżami tego wielkiego daru Nieba w sanktuarium leśniańskim.

Ojciec Konstanty Moszyński już w roku 1731 rozpoczął budowę nowego Kościoła. Trwała kilkanaście lat.

Dzisiaj Leśna Podlaska położona wśród pól i lasów szczyci się piękną bazyliką, w której znajduje się i patronuje ludowi Podlasia Matka Najświętsza, Matka Jedności i Wiary, Królowa Podlasia, która była Opiekunką tego ludu w czasie prześladowań i bolesnych doświadczeń naszej Ojczyzny i nadal jest mocą i natchnieniem dla przybywających do Niej.

Okazując wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej, świątobliwy pasterz Kościoła siedleckiego ks. bp Ignacy Świrski na prośbę paulinów zwrócił się z petycją do Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na ukoronowanie Jezusa i Jego Matki koronami papieskimi.

Stolica Apostolska wydała zezwolenie w roku 1962 na dokonanie tego aktu. Znamienne jest to, że dekret zezwalający na koronację z Rzymu do Polski przywiózł ks. bp Karol Wojtyła, ówczesny biskup krakowski.

W roku 1963 ks. bp Ignacy Świrski skierował list pasterski do wiernych całej diecezji, w którym pisał: „Koronacja Matki Bożej jest nie tylko świadectwem świętości miejsca (...), ale jest zawarciem przymierza między niebem i ziemią”.

Zarządził modlitewne triduum jako duchowe przygotowanie na tę wyjątkowo wielką uroczystość. Od zjawienia się obrazu do koronacji upłynęło 220 lat.

Koronacji obrazu dokonał Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński wraz z ks. bp. Ignacym Świrskim w dniu 18 sierpnia 1963 r. w otoczeniu biskupów, kapłanów, ojców i braci paulinów, a także przybyłych wiernych, w liczbie 150 tysięcy. Zgromadzenie tak liczne przechodziło wszelkie oczekiwania ze względu na istniejący system bezbożnego komunizmu, który stwarzał wielkie trudności, a jednocześnie były skromne środki lokomocji: motocykle, rowery, furmanki i pielgrzymowanie piesze.

W roku obecnym przypada 50. rocznica tego wydarzenia. Jest to rok jubileuszowy w sanktuarium.

Ojcowie Paulini, którzy sprawują kustodię w tym sanktuarium, dołożyli wszelkich starań, aby ten wielki i wspaniały dzień, który w swoim miłosierdziu dał nam Pan, uczcić w duchu wdzięczności Bogu i Jego Matce. Od dłuższego czasu w sanktuarium leśniańskim trwały przygotowania duchowe: nieustanna nowenna, modlitwa zanoszona do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w intencji Ojca Świętego, Kościoła, Ojczyzny i diecezji. Zbliżająca się 50. rocznica była nagłośniona na wszystkie możliwe sposoby.

Klasztor przygotowywał się również poprzez przeprowadzenie wielu prac remontowych, w tym również domu pielgrzyma, który zdolny jest przyjmować dzisiaj różne grupy pielgrzymkowe i rekolekcyjne.

Główne uroczystości jubileuszowe zostały związane z dniem 15 sierpnia, uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ jest to doroczna uroczystość odpustowa.

Tego dnia głównej Mszy Świętej przewodniczył pasterz Kościoła siedleckiego ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, który skierował słowo pasterskie do bardzo licznie zgromadzonych wiernych, w liczbie kilku tysięcy, którzy już w wigilię uroczystości przybyli w bardzo licznych pieszych pielgrzymkach.

Wigilię uroczystości, 14 sierpnia, Mszę św. wieczorową celebrował ks. infułat Kazimierz Korszniewicz i wygłosił Słowo Boże.

W niedzielę, 18 sierpnia, uroczystościom przewodniczył ks. bp dr Piotr Sawczuk. W tym dniu dokonano aktu wprowadzenia relikwii krwi bł. Jana Pawła II we wspaniałej oprawie liturgicznej. W uroczystościach uczestniczył generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski, który uroczyście wniósł relikwie do bazyliki, aby duch Ojca Świętego bł. Jana Pawła II uczył wszystkich i przypominał, że każdy z nas powinien zaufać Matce Najświętszej jak On Totus Tuus.

W sobotę przed tą uroczystością, 17 sierpnia, Mszę św. celebrował generał o. Izydor Matuszewski, który przybył specjalnie, aby uczcić Matkę Najświętszą.

Te wielkie i wspaniałe trwające prze kilka dni uroczystości zgromadziły olbrzymie rzesze wiernych, którzy trwali na modlitwie licznie przystępując do Stołu Pańskiego.

W Roku Wiary staraliśmy się wszyscy przechodzić przez „Porta Fidei” – Bramy Wiary zachęceni przez Papieża Benedykta XVI, aby budować tę żywą komunię z Bogiem i braćmi, aby zawsze postępować i iść tą drogą, którą wskazuje nam Papież Franciszek w „Lumen Fidei” – Światło Wiary. Dzisiaj potrzeba nam tego światła Bożego, które rozprasza gromadzące się ciemności na drogach naszego współczesnego życia. Maryja jest zawsze naszą przewodniczką na drodze wiary.

W tym roku przypada 330. rocznica zjawienia się Cudownego Obrazu.

Leśna Podlaska przeżywa ten dzień w duchu wiary, miłości i wdzięczności do Matki Najświętszej. 26 września br. w 330. rocznicę objawienia się Matki Bożej uroczystościom będzie przewodniczył były przeor leśniański o. prof. dr hab. Eustachy Rakoczy z Jasnej Góry, który zapisał piękną kartę historii wyrytą na kamiennych tablicach w Leśnej Podlaskiej jako długoletni kapelan i opiekun tych, którzy walczyli o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny, aby wszystkie pokolenia pamiętały, co znaczy – Bóg, Honor i Ojczyzna w życiu każdego Polaka. Ojciec Eustachy często prowadzi  na Jasnej Górze przed Obliczem naszej Matki i Królowej modlitewno-patriotyczne apele.

Na dzień 26 września do Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza przeor leśniański o. Jan Tyburczy, autor niniejszego artykułu, wraz z całym konwentem.

W dniu 26 września, w czwartek, o godz. 11.30 rozpocznie się uroczysta Suma w 330. rocznicę zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Na powyższą uroczystość zapraszamy kapłanów i lud wierny oddany Matce Bożej.

Niech ten dzień stanie się uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez wstawiennictwo Tej, która króluje i patronuje naszej diecezji i jako Królowa Nieba i Ziemi otacza płaszczem swej opieki naszą Ojczyznę i wszystkich, którzy do Niej przybywają, aby śpiewać sercem „Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie Świętej Cześć!”.

O. Jan Tyburczy, przeor leśniański

NaszDziennik.pl