logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Maryjo, odnów naszą Ojczyznę

Sobota, 3 maja 2014 (16:38)

Na konieczność duchowej i moralnej odnowy naszej Ojczyzny zwrócił uwagę ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w jasnogórskiej bazylice.

Tegorocznym uroczystościom na Jasnej Górze towarzyszy hasło: „Wdzięczność i zawierzenie” i są one związane z narodowym dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II.

Wszystkich zebranych w bazylice jasnogórskiej na uroczystej Sumie Pontyfikalnej powitał generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. – „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce i Królowej” – te pamiętne słowa wypowiedziane tu, na Jasnej Górze w 1979 r., przez Papieża Jana Pawła II po wielkim wydarzeniu Jego kanonizacji nabierają wyjątkowego znaczenia. Boża Opatrzność dała nam, Polakom, szczególnego duchowego przewodnika na trudne czasy historii, człowieka całkowitego zawierzenia Bogu i Najświętszej Dziewicy. Niech za ten niezwykły dar Bóg będzie uwielbiony – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski.

– Z wielką radością spotykamy się u stóp jasnogórskiego klasztoru, aby oddać cześć Bogu, który na Matkę swego Syna wybrał Maryję, Najdoskonalsze Dzieło Stworzenia. (...) Przybywamy na Jasną Górę, gdzie przywodzi nas gorące pragnienie wyrażenia miłości do naszej duchowej Matki, którą powierzył nam Jezus w decydującym momencie historii naszego zbawienia  –  mówił, rozpoczynając homilię, ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dodając jednocześnie, że święto Matki Bożej Królowej Polski połączone jest z narodowym dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w Słowie Bożym skierowanym do tysięcy wiernych, nawiązując do Ewangelii i dzisiejszego święta, przybliżył rolę  Matki Bożej w dziele Boskiego Zbawienia, zadania Kościoła oraz sprawy Ojczyzny.

– Umierający Jezus oddaje Maryję opiece i miłości każdego chrześcijanina, każdego z nas. (...) „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Wziął Ją do siebie i otoczył synowską miłością, a kształt tej miłości jest również miłością chrześcijańską – powiedział ks. abp Gądecki, nawiązując następnie do trwającej walki szatana z Kościołem.

– Między Niewiastą a smokiem, czyli między Kościołem a szatanem, toczy się nieustanna wojna. Pokonany na Niebie, a strącony na ziemię szatan kontynuuje walkę z chrześcijanami, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Chrystusa. W tej walce szatan sprzymierza się z Bestią, czyli posługuje się ziemskimi władcami, państwami i ideologiami, które usiłują nagiąć rzeczywistość do swoich utopii. A owo „naginanie” nie może, koniec końców, dokonać się bez odwołania się do użycia przemocy. (...) Kościół na ziemi wszystkich czasów jest stale zagrożony przez potęgę Bestii, a także smoka czyli szatana – wyjaśnił ksiądz arcybiskup, dodając jednocześnie, że Kościół odnosi zwycięstwo i okrywa się chwałą.

– Dzisiejsza uroczystość jest wybitnym potwierdzeniem tego zwycięstwa, jest dniem dziękczynienia naszej Ojczyzny za niewymowną chwałę Nieba, jaką po zwycięstwie nad szatanem osiągnęli dwaj Papieże: Jan XXIII i Jan Paweł II, którzy kształtowali historię XX wieku – podkreślił metropolita poznański, nawiązując do kanonizacji dwóch Papieży, którzy „złożyli światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas homilii zwrócił uwagę także na narodowy wymiar dzisiejszego święta. – Dzisiejsza uroczystość skłania nas także do zamyślenia się nad naszą ziemską Ojczyzną. Jest to przecież rocznica uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791, która unowocześniła państwo – podkreślił ksiądz arcybiskup, dodając, że dopiero po upływie dwóch wieków można w pełni docenić wagę tego dokumentu. – Nasza Ojczyzna potrzebuje, podobnie jak za czasów Konstytucji majowej, odnowy – jeśli ma ona mieć przed sobą swoje jutro – zauważył ks. abp Gądecki.

– Państwo i Kościół nie są tylko dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Kościół, jeśli jest autentyczny, winien być duszą państwa. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. Dla niektórych może to brzmieć prowokacyjnie, ale taka jest prawda – dodał ks. abp Gądecki, zaznaczając, że „próba kształtowania spraw ludzkich z pominięciem Boga prowadzi do całkowitego zlekceważenia człowieka”.

– Słabość wielu wymiarów dzisiejszego życia społecznego, kulturalnego i politycznego naszej Ojczyzny nie bierze się znikąd. Ona ma swoje najgłębsze korzenie właśnie w odcinaniu się naszego państwa od jego duszy, to właśnie odcinanie się od wartości, które wyrastają z Ewangelii, sprawia, że 2,5 mln osób, przeważnie młodych, musiało wyjechać za chlebem, kolejne dwa miliony jest bezrobotnych, blisko cztery miliony żyje na skraju ubóstwa, nasz społeczeństwo starzeje się i pogłębia się jego kastowość – mówił ks. abp Gądecki, przypominając także, że słabość ta widoczna jest także w polskim parlamencie, gdzie lekceważone są głosy społeczeństwa zarówno przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, jak i innych kwestii.

– Ostatnim przykładem takiego odcinania się od duszy jest zgoda Rady Ministrów (...) na przyjęcie konwencji o zwalczeniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej – podkreślił, dodając, że Kościół zawsze potępiał wszelką przemoc, jednak nie może on milczeć wobec szkodliwych, ideologiczny zapisów tej konwencji.  

– Szczególnie dzisiaj potrzebne jest zespolenie naszych energii w tym celu, aby w Ojczyźnie stało się bardziej dostrzegalne Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech nas wspomaga w tym Jasnogórska Królowa Polski – powiedział na zakończenia homilii ks. abp Stanisław Gądecki.  

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl